Januarski seminar Šolskega polja bo v sredo, 8. januarja 2014 ob 19.00 uri v sobi 026 na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva pl. 16, Ljubljana

Tokrat imajo in nimajo gostov: predstaviti vam namreč želijo nekaj rezultatov raziskovalnega projekta »DEP«, ki so ga zadnja tri leta izvajali na CEPSu in ki obravnava nekatera vprašanja sodobnega visokega šolstva iz zornega kota internacionalizacije.

Raziskovalna skupina je zdaj precej raztresena po svetu, vendar so prazniki njen večji del spet pripeljali v Ljubljano. Predstavili vam bodo predvsem tisti del rezultatov, ki se povezuje s procesi v visokem šolstvu pri nas doma in v državah t.i. Zahodnega Balkana; ta del raziskave so objavili tudi v krajši monografiji.

Predstavitev bodo podali Manja Klemenčič, Janja Komljenovič, Klemen Miklavič in Pavel Zgaga. Spregovorili bodo o (”bolonjskih”) reformah in problemih pri njihovi implementaciji, o javnem in zasebnem visokem šolstvu, o spremenjeni vlogi visokošolskih ustanov, o vrednotah enakosti in pravičnosti v visokem šolstvu, o vlogi študentov pri upravljanju visokega šolstva in še o čem. Še posebej pa bodo po uvodnem delu veseli vaših vprašanj, komentarjev in polemik, kot je to za naše seminarje že običajno.

Na spletni strani <http://goo.gl/OEsyIh> lahko najdete knjigo Higher Education in the Western Balkans: Reforms, developments, trends v PDF obliki (na seminarju bo brezplačno na razpolago tudi nekaj tiskanih izvodov), za kaj več pa se pridružite seminarju. Veseli bodo, če potrdite svojo navzočnost na tel. (01) 589 23 47 ali ceps@pef.uni-lj.si.

Vir: PeF UL, 2. 1. 2014

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)