Ministrstvo za šolstvo in šport ter Zavod Republike Slovenije za šolstvo med 28. in 30. decembrom 2010 organizirata seminar za učitelje in učiteljice slovenščine v Evropskih šolah, za učiteljice slovenščine za Slovence po svetu na daljavo ter za učitelje in učiteljice dopolnilnega pouka slovenščine v Avstriji, na Češkem, v Belgiji, Franciji, na Nizozemskem, v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Nemčiji, Srbiji in v Švici.

Seminar bo potekal v hotelu Evropa v Celju (Krekov trg 4). V torek, 28. decembra 2010, bo ob 18. uri udeležence seminarja pozdravila državna sekretarka Alenka Kovšca.

Z ratifikacijo konvencije o statutu Evropskih šol je Slovenija leta 2004 dobila pravico do poučevanja slovenščine kot učnega predmeta v Evropskih šolah. Te šole so namenjene skupnemu izobraževanju otrok uslužbencev evropskih institucij. Pouk slovenščine poteka na Evropski šoli Bruselj I, Luksemburg I in II, v Evropski šoli Frankfurt na Majni in Karlsruhe ter v Bergnu na Nizozemskem. Poučujejo učitelji, napoteni na to delo iz Slovenije. Dopolnilni pouk slovenščine na daljavo Ministrstvo za šolstvo in šport omogoča tistim otrokom slovenskega rodu po svetu, ki živijo v mestih, kjer ni učitelja slovenščine. Pouk v spletnih učilnicah vodijo učiteljice slovenščine v Sloveniji.

Dopolnilni pouk slovenščine, ki se ga učenci udeležujejo prostovoljno, poteka v Evropi že več kot štiri desetletja. Za razvijanje in ohranjanje slovenščine ter spoznavanje kulturne dediščine in naravnih danosti Slovenije so izrednega pomena tudi dejavnosti, ki jih učitelji izvajajo ob pouku: povezovanje s šolami in vrstniki v Sloveniji, ekskurzije in udeležba na poletnih šolah in šolah v naravi v domovini, začasno vključevanje k pouku v Sloveniji, ko so v tujini počitnice, sodelovanje pri gibanju Bralna značka Slovenije. Poučujejo učitelji, napoteni v tujino iz Slovenije, nekaj pa je učiteljev, ki že tudi sicer živijo med Slovenci v tujini.

Vir: MŠŠ, 27. 12. 2010

(Skupno 33 obiskov, 1 današnjih obiskov)