V sredo, 23. januarja 2013, se je v Ljubljani začel seminar za učiteljice in učitelje, ki poučujejo slovenščino in druge predmete v slovenščini v slovenskih sobotnih šolah po svetu. Seminarja, ki bo potekal do petka, 1. februarja 2013, se udeležuje 19 oseb (14 iz Argentine, 2 iz Kanade, 1 iz ZDA, 1 iz Brazilije in 1 iz Avstralije).

Na strokovnem izpopolnjevanju bodo učiteljice in učitelji spoznavali metode za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika ter druge vsebine, ki jih potrebujejo, da bi mladim, pa tudi že malo manj mladim posredovali prvine njihove izvirne kulture in jezika. Večina udeležencev “učiteljev” namreč nima pedagoške izobrazbe in so velikokrat tudi sami na različnih sporazumevalnih nivojih v slovenščini.

Zavod RS za šolstvo pri pripravi programa upošteva konkretne potrebe učiteljev pri delu v razredu in v slovenski skupnosti. Poseben poudarek je namenjen pridobivanju osnovnih pedagoških veščin za delo s predšolskimi otroki, učenci in odraslimi udeleženci tečajev slovenskega jezika ter usmeritvam za njihovo motivacijo. Udeleženci se bodo seznanili tudi s sodobnimi didaktičnimi gradivi, knjižnimi novostmi, sodobno slovensko književnostjo ter razširili svoja znanja o slovenskem ljudskem izročilu. Obiskali bodo tudi vrtec in osnovno šolo, kjer bodo hospitirali pri pouku ter si izmenjali mnenja, poglede in izkušnje s slovenskimi učitelji. V desetih dneh bodo ob bogatem kulturnem programu doživeli današnji utrip Slovenije, ki ga bodo lahko prenesli tako svojim najbližjim kot tudi učencem.

Seminar financirata Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS, za strokovni del programa pa je poskrbel Zavod RS za šolstvo.

Vira in več informacij: MIZKŠ, 23. 1. 2013 in ZRSŠ, 21. 1. 2013

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)