Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je 26. julija je potekal sestanek državne sekretarkae, Mojca Škrinjar, s predstavniki Andragoškega centra, Pedagoškega inštituta, Zavoda RS za šolstvo, Centra za poklicno izobraževanje, Šole za ravnatelje ter ostalih javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, ki sodajo pod pristojnost MIZKŠ. Namen sestanka je bil pogovoriti se o načrtovani združitvi zavodov, ki opravljajo podobne ali komplementarne naloge v celotni izobraževalni vertikali, v en zavod.  

Državna sekretarka je na sestanku predstavila razloge in cilje združevanja. Kot je povedala, je cilj združevanja predvsem to, da se z združitvijo znanj in resursov odpravijo nekatera podvajanja nalog in doseže večja učinkovitost ter da postanejo evalvacija, raziskave ter svetovanje celostna storitev, ki bo pomagala vsem vzgojno-izobraževalnim institucijam od vrtcev do vključno visokih šol k dvigu kakovosti ter preboju Slovenije na področju šolstva med prvo tretjino držav OECD na vseh področjih, ki se merijo z raziskavami. Ob tem je državna sekretarka poudarila, da se v nov inštitut prenesejo vse naloge dosedanjih, prav tako pa njihovi zaposleni. Namen je, da nihče ne ostane brez socialne varnosti. Predstavnike zavodov je povabila, naj do konca avgusta podajo svoje predloge in videnje združevanja, pri tem pa naj imajo v mislih večjo učinkovitost in poenotenje nalog.  

Ob upoštevanju prejetih pripomb in predlogov bo ministrstvo pripravilo besedilo, ki ga bo posredovalo v obravnavo Vladi RS in Državnemu zboru.  

Vir: MIZKŠ, 26. 7. 2012

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)