Severni del Osrednjeslovenske regije na področjih predšolske vzgoje, izobraževanja, visokega šolstva in znanosti ter športa predstavlja podobo izjemno uspešne regije.

Delež otrok, starih od 1 do 5 let vključenih v vrtce, je tu 85 odstoten, otrok vključenih v vrtec v zadnjem letu pred vstopom v šolo pa 93,4 odstoten, kar sledi idealnemu cilju Evropske Komisije, ki znaša 95 odstotkov.

Šole so dobro opremljene, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi je na splošno zelo dobro.

V regiji je po dolgih letih z izdatno pomočjo vlade vzpostavljena tudi živahna investicijska dejavnost v vrtcih in šolah prav tako pa tudi ne gre pozabiti investicij v športno infrastrukturo.

Poudariti velja tudi, da ima v Osrednjeslovenski regiji, v Ljubljani, sedež 15 od 16 javnih raziskovalnih zavodov. V Ljubljani deluje tudi javni zavod ARNES (Akademska in raziskovalna mreža Slovenije), ki zagotavlja omrežne storitve organizacijam s področja raziskovanja, izobraževanja in kulture ter omogoča njihovo povezovanje in medsebojno sodelovanje ter sodelovanje s sorodnimi organizacijami v tujini.

V Osrednjeslovenski regiji ima sedež tudi Univerza v Ljubljani, ki je najstarejša in največja visokošolska ter znanstvenoraziskovalna ustanova v Sloveniji.

Ministrica je obiskala Onkološki inštitut v Ljubljani in se seznanila z izobraževalno in raziskovalno dejavnostjo Onkološkega inštituta Ljubljana in s projektom Smartgene.si.

Vir in več informacij: MIZŠ, 8. 3. 2022

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)