Na Pedagoškem inštitutu bo 25. in 26. oktobra 2011 potekal poljsko-slovenski simpozij “Edukacijske znanosti in njihovi koncepti”. Tema prvega dneva simpozija je kritično mišljenje, drugega dne pa se bodo razpravljavci lotili teme različnih pojmovnih okvirov edukacijskih znanosti.
 
Edukacijske znanosti imajo v sodobnosti velik vpliv na oblikovanje nacionalnih šolskih politik, kot tudi na vlogo, ki jo imajo strokovnjaki v razvoju izobraževalnih sistemov. Edukacijske znanosti proizvajajo koncepte, ki služijo kot orodje in okvir za oblikovanje izobraževalnih sistemov in podsistemov. Ustvarjajo koncepte, ki opredeljujejo najsplošnejši okvir javne razprave o razvoju izobraževalnih sistemov. V nekoliko bolj oddaljeni preteklosti so bili pedagogi tako v Sloveniji kot na Poljskem pod močnim vplivom nemške pedagogike, medtem ko so jih v drugi polovici dvajsetega stoletja zamejevale osrednje ideje marksistične pedagogike. V zadnjih dveh desetletjih je edukacijska znanost v obeh državah šla skozi proces emancipacije; ne glede na to vplivi še vedno ostajajo, predvsem iz zahodne Evrope. Obe skupini, Slovenska in Poljska, ne bosta preučevali zgolj zgodovine edukacijskih konceptov, pač pa tudi pojmovne okvirje, znotraj katerih se skušata obe državi prilagoditi standardom, ki jih postavlja Evropska unija.

Program simpozija v angleščini (pdf)

Vir: PEI, 13. 10. 2011

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)