Vsakoletni tridnevni simpozij Obdobja v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi – letos trideseti po vrsti – je zasnovan kot mednarodno znanstveno humanistično srečanje, zato se ga udeležujejo poleg domačih in tujih jezikoslovcev ter literarnih teoretikov tudi strokovnjaki drugih humanističnih ved.

Jubilejni, 30. mednarodni simpozij Obdobja Meddisciplinarnost v slovenistiki bo potekal od 17. do 19. novembra 2011 v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Cilj simpozija je jasno začrtan: kot osrednji slovenistični znanstveni sestanek združiti domače in tuje jezikoslovce in literarne zgodovinarje, soočiti njihove raziskovalne rezultate in interpretativna mnenja ob izbrani tematiki, ter k razpravljanju povabiti tudi predstavnike in predstavnice drugih strok, še posebej humanističnih in družboslovnih. Na ta način slovenistika zagotavlja široko sintezo posamezne raziskovalne tematike in hkrati omogoča načrtovanje nadaljnjih raziskovalnih korakov ter jih umešča v širši kulturni in družbeni kontekst.

Tokratni simpozij nadaljuje koncept 28. simpozija Obdobja Infrastruktura slovenščine in slovenistike, njegov cilj pa je omogočiti znanstveno razpravljanje o meddisciplinarnosti v slovenskem jezikoslovju in literarni vedi. K razmisleku o povezovanju med strokami tako vabimo ugledne strokovnjake iz Slovenije in tujine, ki ste doslej v svojem znanstvenoraziskovalnem in pedagoškem delu uspešno združevali spoznanja več strok. Deloma se simpozij vsebinsko navezuje tudi na izjemno odmevni posvet Slovenščina v javnosti, ki je bil organiziran leta 1979 v Portorožu. Tudi ta je namreč na enem mestu zbral strokovnjake različnih strok, znanstvenike in praktike, ki so razmišljali o vlogi in statusu jezika na različnih področjih družbenega življenja, vendar je bil njihov osnovni cilj drugačen od simpozijskega.
Več…

Prijavnica

Navodila za oblikovanje besedila (doc)

Vir: UL, 3. 3. 2011

(Skupno 59 obiskov, 1 današnjih obiskov)