Arnes objavlja spremembe javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. Spremembe so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 58/17 dne 20. 10. 2017.

Podaljšanje roka za prejem vlog

V točki 20. javnega razpisa »Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev, datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev, način obveščanja kandidatov in podpis pogodbe« se spremenijo naslednje informacije:

Rok za prejem vlog za dodelitev sredstev je do dne 9. 11. 2017 do 24. ure.

Rok za zastavljanje vprašanj je 6. 11. 2017 do 24. ure.

Odgovore bo Arnes objavil najkasneje do 8. 11. 2017 do 24. ure na https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9411.

Kandidati naj pri prijavi skrbno pregledajo predhodno vnesene podatke, ki se nanašajo na VIZ in o morebitnih napakah obvestijo Arnes najkasneje do 6. 11. 2017 do 24. ure na elektronski naslov sio-2020@arnes.si.

Odpiranje prispelih vlog se bo začelo dne 10. 11. 2017 ob 9. uri v prostorih Arnesa in zaradi predvidenega velikega števila vlog ne bo javno.

Program, ki povezuje znanje prihodnosti

Več podrobnosti o Programu nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju najdete na spletni strani Programa. Dodatne informacije lahko dobite na e-poštnem naslovu sio-2020@arnes.si in na telefonski številki (01) 479 88 55.


Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vir: Arnes, 23. 10. 2017

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)