Osnovne šole Polje Ljubljana, Janka Glazerja Ruše, Šalovci, Globoko, Gustava Šilaha Laporje, IV. OŠ Celje, 8 talcev Logatec, Sava Kladnika Sevnica, Predoslje Kranj, Mirana Jarca Ljubljana, Miška Kranjca Ljubljana, Dobje pri Planini in srednji šoli Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija ter Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo sodelujejo v dveletnem projektu EU-listovnik. Vodi ga Zavod RS za šolstvo, njegov namen pa je usposobiti učence in dijake, da bi v spletnem učnem okolju spremljali napredovanje svojega učenja in znanja, ga načrtovali, se o njem sproti pogovarjali z učitelji in sošolci, jih vprašali za mnenje, pomoč, nasvet in vrednotenje ter se privajali na okoliščine, ki bodo od njih tovrstno zbiranje in izbiranje pričakovale, ko bodo iskali službo in se prijavljali na razpise.

Vsaka dva meseca se sestanejo v Ljubljani, kjer v obliki delavnic predstavijo rešitve, ki so najbolje uspele pri pouku. Delavnice se izmenjujejo: enkrat so posvečene predmetni rabi, drugič miselni dejavnosti, kot so delo z viri, ustvarjalnost, kritično mišljenje, sodelovanje in komuniciranje, tretjič delu z računalnikom, četrtič nadpredmetnim ali splošnim ciljem pouka.

2. decembra se je dopoldne sestalo vodstvo projekta, kjer so se pogovarjali o dokumentih, ki jih bodo pripravili za javnost, in zaključni prireditvi, ki bo marca 2015.

Popoldne so potekale delavnice. 60 učiteljev je bilo razdeljenih v skupine za naravoslovje in matematiko, šport, ravnatelji in družboslovje.. Slednja skupina je pod naslovom .»Družboslovni predmeti in veščine 21. stoletja v e-Listovniku«, predstavila dobre prakse: Psihologija ter veščine ustvarjalnosti in FS v eListovniku (Tina Petkovšek, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo), Zgodovina (in knjižnično znanje) ter veščine kritičnega mišljenja in formativnega spremljanja v eListovniku (Mateja Drnovšek, OŠ Polje), Zgodovina ter veščine sodelovanja in komuniciranja ter formativnega spremljanja v eListovniku (Marjetka Čas, OŠ Gustava Šiliha, Laporje), DDK ter zgodovina in veščina dela z viri ter formativnega spremljanja  v eListovniku (Sonja Bregar Mazzini in Tatjana Kreč, OŠ Miška Kranjca, Ljubljana). V zadnjem delu je Vilma Brodnik, pedagoška svetovalka ZRSŠ, pripravila delavnico, v kateri so udeleženci, vsak za svoj predmet in pouk, naredili vprašalnik oz. opomnik, s katerim bodo učenci lahko spremljali, ugotavljali in vrednotili, kako uspešno vključujejo veščinop dela z viri v svoje učenje in v predstavljanje in utemeljevanje svojih stališč.

 

VIR: SIO, 3. 12. 2014

(Skupno 29 obiskov, 1 današnjih obiskov)