Minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik je na novinarski konferenci dne 14. 9. 2010 predstavil ključne aktivnosti in prizadevanja ministrstva na področju reševanja problematike brezposelnih in s tem povezanih socialnih stisk prebivalstva.

  • Ponovno je izpostavil, da je Slovenija v zadnjih letih razvilasodoben sistem socialne zaščite, ki ga je ministrstvo s sprejemom zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in zakona o socialnovarstvenih prejemkih še posodobilo in ga dela še bolj učinkovitega, preglednega ter prijaznejšega do uporabnikov.
  • Ob tem je tudi poudaril, da ministrstvo oziroma vlada ni sprejemala ukrepov, s katerimi bi socialno varnost prebivalstva zmanjševala, si pa prizadeva za večjo pravičnost in tako nekatere pravice bolj kot doslej veže na premoženje ter posamezne pravice iz pokojninskega sistema prenašamo v socialni sistem.
  • Tako je ocenil, da lahko tudi na podlagi izkušenj v času krize trdimo, da sistem socialne zaščite v Sloveniji deluje in da uspešno preprečuje oziroma blaži socialno stisko prebivalstva.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je tudi v času krize kljub precejšnjim javnofinančnim pritiskom zagotovilo dovolj sredstev za ohranitev socialnih pravic in njihove ravni ter celo sprejelo dodatne ukrepe za izboljšanje položaja socialno najbolj ogroženih. Z vsemi ukrepi in izdatnim povečanjem sredstev Slovenija tudi uspešno blaži povečevanje števila brezposelnih, ki ostajajo pod številom 100.000.

Vir, podrobnejše informacije in gradiva: MŠŠ, 14. 9. 2010

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)