V 2018 je bilo izvedenih 12 postopkov odpiranj vlog in podeljenih 1.406.697,60 EUR sredstev za dvig izobrazbene ravni

V 2018 je strokovna komisija, v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni, izvedla 12 postopkov odpiranj vlog. Od skupno 1057 obravnavanih zadev je strokovna komisija ugodila 860 vlogam prijaviteljev, ki ustrezajo pogojem razpisa in jim dodelila 1.406.697,60 EUR sredstev.

Največ prijaviteljev je bilo iz ljubljanskega območja oziroma zahodne kohezijske regije, najmanj pa iz murskosoboškega območja oziroma vzhodne kohezijske regije.

Med uspešnimi prijavitelji je približno 10 odstotkov opravilo prekvalifikacijo na IV. stopnji (prekvalifikacije na III. stopnji ni bilo), ostali prijavitelji so svojo izobrazbeno raven uspešno dvignili na višjo stopnjo. Prijavitelji izbirajo večinoma programe poklicno-tehniškega izobraževanja, s katerimi si pridobijo V. stopnjo izobrazbe ali tri letno poklicno izobraževanje in si pridobijo IV. stopnjo izobrazbe.

Sredstva za sofinanciranje šolnine so še vedno na voljo. Več informacij najdete tukaj.

Vir: Skladi, 12. 2. 2019

(Skupno 53 obiskov, 1 današnjih obiskov)