Ministrstvo za šolstvo in šport je v ponedeljek, 4. julija 2011, na svojih spletnih straneh objavilo Sklep o izboru in obvestilo o neizboru predlogov projektov za sofinanciranje v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji za vključitev v NRP v letu 2011 na podlagi javnega Razpisa za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji in za vključitev v načrt razvojnih programov državnega proračuna v letu 2011, objavljenega dne 4. 3. 2011 v Uradnem listu RS št. 14/2011.

Na razpis je pravočasno, do vključno 14. aprila 2011, prispelo 148 vlog za sofinanciranje gradnje stavb vrtcev in osnovnega šolstva, od tega je bilo 87 projektov v vrtce in 61 projektov v osnovne šole, ki so jih kot investitorji prijavile 103 občine. Od vseh vlog skupaj so prijavljeni trije vrtci narodnosti in ena šola narodnosti.

Na podlagi Končnega prioritetnega vrstnega reda projektov, ki je sestavni del Sklepa o izboru, je za vključitev v načrt razvojnih programov (NRP) državnega proračuna v letu 2011 izbranih 11 projektov za gradnjo stavb vrtcev ter 10 projektov za gradnjo stavb osnovnega šolstva, za katere morajo občine prijaviteljice najkasneje do 5. 9. 2011 predložiti dokazilo o uvrstitvi projekta(ov) v NRP občinskega proračuna.

Na razpisu izbrani projekti bodo vključeni v NRP državnega proračuna najkasneje do 15. 10. 2011.

Vir: MŠŠ, 4. 7. 2011

(Skupno 29 obiskov, 1 današnjih obiskov)