Na spletišču Vlade RS je v rubriki Gradiva v obravnavi z dne 23. 4. 2014 objavljen Sklep o soglasju k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2014/2015.

V obrazložitvi je zapisano, da je:

“Vlada RS je s Sklepom o soglasju k razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2014/2015, št. 60301-1/2014/5 z dne 30. 1. 2014, dala soglasje k številu razpisanih vpisnih mest. Razpis za vpis je bil objavljen 31. 1. 2014 na spletni strani ministrstva (http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/razpis_za_vpis_javni_in_koncesionirani). Prvi prijavni rok je bil do 5. 3. 2014.

Dne 4. 4. 2014 so bili na spletni strani Visokošolskih prijavno-informacijskih služb in ministrstva objavljeni podatki o prijavah za vpis, na podlagi katerih so visokošolski zavodi odločali o sprejemanju omejitve za vpis. Na skupaj 19.668 vpisnih mest se je prijavilo 16.405 kandidatov. Za vpis v posamezne študijske programe število prijavljenih kandidatov bistveno presega število razpisanih vpisnih mest, zato so na podlagi 41. člena Zakona o visokem šolstvu in v skladu z 28. členom Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 7/10, 3/11, 6/12, 7/13 in 6/14) pristojni organi visokošolskih zavodov sprejeli sklep o omejitvi vpisa. 

Predlog za omejitev vpisa so visokošolski zavodi sprejeli za skupaj 110 študijski programov. Univerza v Ljubljani je za dva študijska programa predlagala omejitev vpisa na manjše povečanje števila vpisnih mest.”

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)