Na spletišču Vlade RS je z dne 5. 2. 2015 objavljen Sklep o spremembi Sklepa o soglasju k razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2015/16.

“Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela Sklep o spremembi Sklepa o soglasju k razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2015/16.

Vlada RS je na svoji 20. redni seji dne 29. 1. 2015 sprejela Sklep o soglasju k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2015/16. Sprememba zadevnega sklepa je bila potrebna zaradi spremembe imena študijskega programa v prilogi k sklepu, in sicer univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Univerze v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta »Geotehnologija in rudarstvo – UN« v »Geotehnologija in okolje – UN«.

Univerza v Ljubljani je z dopisom z dne 3. 2. 2015 obvestila ministrstvo, da je dne 9. 12. 2014 sprejela sklep o spremembah zadevnega študijskega programa, med drugim tudi njegovega imena. Gre za spremembo obveznih sestavin študijskega programa, ki jih univerze v skladu z osmim odstavkom 32. člena ZViS lahko sprejmejo same (brez predhodne akreditacije na Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu). Spremembe obveznih sestavin študijskih programov začnejo veljati z naslednjim študijskim letom, če so sprejete pred objavo razpisa za vpis (deveti odstavek citiranega člena ZViS).”

 

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)