Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec je sprejela dva sklepa, ki sta objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije (št.138/21 z dne 31. 8. 2021) in začneta veljati 1. septembra 2021.

Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v javnih zavodih na področju vzgoje in izobraževanja v šolskem letu 2021/2022 opredeljuje, da se ob upoštevanju modelov in priporočil za šolsko leto 2021/2022 v razmerah, povezanih z nalezljivo boleznijo Covid-19, objavljenih v publikaciji z naslovom Šolsko leto 2021/2022 v RS v razmerah, povezanih s covidom-19, ter tudi na spletni strani MIZŠ in Zavoda RS za šolstvo za šport, 1. septembra 2021 vzgojno-izobraževalno delo začne izvajati po modelu B.

Vzgojno-izobraževalni zavodi v šolskem letu 2021/2021 pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela upoštevajo trenutne epidemiološke razmere in izvajajo ukrepe, skladne s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo v II. točki opredeljuje, da se izobraževanje na daljavo izvaja v naslednjih primerih:
–       začasne omejitve ali prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,
–       epidemiološkim ukrepom prilagojene organizacije izobraževalnega dela (izmenski pouk,…),
–       ugotovitve pristojnega inšpektorata, da zavod ne izpolnjuje predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19 ali
–       napotitve posameznih oddelkov v karanteno.

Tretja alineja v II. točki omenjenega sklepa, ki določa, da se pouk na daljavo izvaja tudi v primeru, ko pristojni inšpektorat ugotovi, da zavod ne izpolnjuje predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19 in je bila sprejeta s ciljem ničelne stopnje tolerance v primerih nezagotavljanja pogojev za varno in spodbudno učno okolje vrtcev in šol, kot jih predpisujejo strokovni ukrepi za preprečevanje širjenja COVID-19.

Vir in več informacij: MIZŠ, 31. 8. 2021

(Skupno 44 obiskov, 1 današnjih obiskov)