Na konferenci o mladih, ki je potekala v Mariboru med 10. in 12. marcem, so sprejeli naslednje sklepe oziroma podali naslednje ugotovitve:

1. Spodbujati je potrebno družbeni dialog in ustvarjanje institucionalnih rešitev za oblikovanje boljših pogojev za delovanje mladih v Sloveniji.

2. Prehodi v odraslost so vedno bolj negotovi, različni in nedokončani.
3. Odraslost postaja vedno bolj družbeno nezaželena.
4. Potrebna je kar se da široka refleksija in preoblikovanje družbenih praks (od teoretske do institucionalne produkcije in reprodukcije), ki podpirajo delovanje potrošniških družb.
5. Potrebujemo interdisciplinarnost in večji dialog za afirmiranje mladinskih vprašanj.
6. Redno empirično raziskovanje sodobnih slovenskih mladin.
7. Družbena odgovornost je netehnološka inovacija, v katero naj se vključi čim več mladih in državljanov.
8. Urediti je potrebno ravnotežje med razpisanimi izobraževalnimi programi in potrebami trga za zaposlovanje mladih.
9. Preveč smo tolerantni do zlorabe substanc (tobak, alkohol) – mladi naj jih začnejo uporabljati čim kasneje.
10. Potrebno je ozaveščanje javnosti za več družbene odgovornosti s pomočjo kreativnih del mladih.
11. Vsebinsko povezovanje mladinskih mrež pomaga razvijati nove projekte za mlade.
12. Koordinacija dela in skupnega nastopa na trgu prenočitvenih kapacitet v okviru slovenskih mladinskih centrov.
13. Socialno podjetništvo je lahko pomembna oblika zaposlovanja mladih.
14. Spodbujanje mladinskega podjetništva je mogoče tudi z novimi priznanji in nagradami.
15. Povezovanje Slovencev iz zamejstva in iz sveta s Slovenijo.
16. Naslednje leto konferenca na temo kulture, vrednot, osebne in družbene odgovornosti.
17. Potrebna je demarginalizacija mladinskega dela.
18. Svet potrebuje vsestransko preobrazbo delovanja in obnašanja.
Na konferenci je bila prvič predstavljena tudi Knjiga Mladina 2010 (pdf) – primerjalna raziskava družbenega profila mladih.

Vir: URSM, 14. 3. 2011

(Skupno 42 obiskov, 1 današnjih obiskov)