Izobraževanjeje ključni predpogoj in ima še posebej pomembno vlogo pri uspešnem vključevanju otrok migrantov, saj jim omogoča, da prispevajo k našim družbam.To je bil predmet sklepov, ki so jih 26. novembra 2009 sprejeli ministri za izobraževanje EU.

Otroci migrantov so lahko pri vključevanju v družbo prikrajšani zaradi določenih težav: šolanje zapuščajo prej in z nižjo ravnijo izobrazbe, v primerjavi z njihovimi vrstniki se jih tudi manj vpiše na visoke šole. Poleg tega lahko tudi drugi problemi, kot so nizek socialno-ekonomski položaj, jezikovne ovire, nezadostna družinska in družbena podpora ter diskriminacija, vodijo v marginalizacijo in izključenost.

Zmanjšati je treba prepad med učenci otroki migrantov in domačimi učenci ter preprečiti ločevanje. Sprejeti je treba ukrepe za zagotovitev, da otroke migrantov ne bi družno vključevali v manj uspešne šole. To bi povzročilo, da bi drugi starši svoje otroke izpisali iz teh šol in s tem otrokom migrantov preprečili stik z jezikom in kulturo države gostiteljice, kar je bistvenega pomena za njihovo vključevanje.

Izobraževanje in migracije sta dejavnika, ki zagotavljata socialno-ekonomski razvoj in konkurenčnost Evropske unije. Sklepi Sveta za izobraževanje pozivajo države članice EU, naj zagotovijo, da bi imeli vsi otroci poštene in enake možnosti ter potrebno podporo, da v celoti razvijejo svoj potencial. To bi lahko dosegli z odstranitvijo ovir znotraj šolskih sistemov, izboljšanjem kakovosti poučevanja na šolah in zmanjševanjem razlik med njimi.

Vir>> Svet EU

Več>> Sklepi Sveta EU o izobraževanju otrok iz migrantskih družin (ang)

Sklepi sveta EU z dne 16. novembra 2009 o izobraževanju otrok iz migrantskih družin (slo)

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)