Vlada v primeru organizacije Evropskega prvenstva v košarki leta 2013 v Sloveniji zagotavlja sredstva za garancijo in pristojbino Evropski košarkarski zvezi FIBA Europe za izvedbo prvenstva.

Vlada RS je na 110. redni seji sprejela naslednje sklepe:

  1. Vlada Republike Slovenije bo Košarkarski zvezi Slovenije v primeru, da pridobi organizacijo Evropskega prvenstva v košarki leta 2013 v Sloveniji, zagotovila sredstva v višini 750.000 EUR namenjena  plačilu garancije za izvedbo tega prvenstva do 17. decembra 2010.
  2. Vlada Republike Slovenije zagotovi sredstva  Košarkarski zvezi Slovenije za plačilo pristojbine Evropski košarkarski zvezi FIBA Europe za izvedbo prvenstva v višini 3.000.000 EUR, plačljivih v letih 2012 in 2013. V ta obseg se všteva 750.000 EUR, plačanih za namen garancije za izvedbo tega prvenstva.
  3. V kolikor organizatorji ne bodo zagotovili sponzorskih sredstev v višini 3.500.000 EUR, ki je namenjen za plačilo uradnega partnerstva (Official Partnership), ga bo poravnala Vlada RS iz državnega proračuna. Ta sredstva morajo biti zagotovljena v letih od 2011 do 2014, skladno z dogovorom s FIBA Europe.
  4. Vlada Republike Slovenije pooblašča direktorja Urada vlade za komuniciranje Darijana Koširja, da, v primeru da Košarkarska zveza Slovenije pridobi pravico do organizacije Evropskega prvenstva v košarki v Sloveniji leta 2013, podpiše dogovor o Uradnem partnerstvu (Offical Partnership) s predstavniki FIBA Europe o zakupu sponzorskih pravic v letih 2011-2014.
  5. Vlada Republike Slovenije v podporo uspešni kandidaturi Košarkarske zveze Slovenije za organizacijo Evropskega prvenstva v Košarki v Sloveniji leta 2013 pošilja Igorja Lukšiča, Ministra za šolstvo in šport, na predstavitev kandidature Izvršilnemu odboru FIBA Europe, ki bo 5. decembra 2010 v Münchnu.
  6. S tem sklepom Vlada Republike Slovenije razveljavlja 2. točko sklepa vlade št. 67100-6/2010/3 z dne 24.8.2010 in sklep vlade št. 67100-6/2010/8 z dne 25.11.2010.

Vir in dodatne informacije: Vlada RS, sporočila za javnost, 2. 12. 2010

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)