V četrtek, 13. februarja 2014, se bo ob 9. uri v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, pričela 162. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje.

Predlog dnevnega reda:

 1. Sprejemanje zapisnika 161. seje
 2. Potrjevanje učbenikov
 3. Predlog predmetnikov v programu osnovne šole
 4. Predlogi učnih načrtov izbirnih predmetov v programu osnovne šole
 5. Predlog prenovljenega Posebnega programa vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi      potrebami
 6. Predlog Vzgojnega programa za gibalno ovirane otroke in mladostnike v dnevni obliki usposabljanja
 7. Načrt za uvedbo poskusa Uvedba celostnega pedagoško zdravstvenega modela obravnave otrok in mladostnikov s psihiatričnimi motnjami, duševnimi boleznimi s pridruženim neobvladljivim agresivnim vedenjem
 8. Vmesno poročilo o uvajanju poskusa Hkratno opismenjevanje v slovenščini in madžarščini v dvojezični      osnovni šoli
 9. Vmesno poročilo Uvajanje in izvajanje inkluzije dijakov kot kompleksnega dvosmernega procesa
 10. Zaključno poročilo o uvajanju športnih oddelkov v izobraževalnem programu Ekonomske gimnazije Kranj
 11. Razno

 

Vabljeni so:

 • članice in člani Strokovnega sveta,
 • dr. Jernej Pikalo, minister,
 • g. Aljuš Pertinač, državni sekretar,
 • g. Aleš Ojsteršek, direktor Urada za razvoj izobraževanja,
 • mag. Vlasta Poličnik, v.d. generalne direktorice Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo,
 • g. Elvira Šušmelj, v.d. generalne direktorice Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih,
 • dr. Janko Muršak, predsednik Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje,
 • dr. Sonja Kump, predsednica Strokovnega sveta RS za izobraževanje odraslih,
 • mag. Gregor Mohorčič, direktor Zavoda RS za šolstvo,
 • predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
 • predstavniki predlagateljev,
 • predstavniki sredstev javnega obveščanja.
(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)