Na spletišču kulturnega ministrstva je z dne 7. 7. 2014 objavljeno sporočilo za javnost o tem, da se v teh dneh začenja nacionalna kampanja Bližje knjigi, ki jo je pripravila Javna agencija za knjigo ob sodelovanju RTV Slovenija ter Ministrstva za kulturo. Kampanja nosi naslov Bližji knjigi in promovira knjigo kot nosilko vrednot ter poziva k nakupu knjig ob začetku počitniškega in dopustniškega časa.BlizjiKnjigi

Nekaj mesecev od sprejetja Nacionalnega programa za kulturo so vsi ukrepi, predvideni v programu že v izvajanju. Javna agencija za knjigo je uspešno pridobila evropska sredstva Evropskega socialnega sklada za razvoj portala Knjige na trgu, skupaj z Ministrstvom za kulturo je agencija naročila nacionalno raziskavo, ki bo zaključena jeseni letos, te dni pa se pričenja nacionalna kampanja Bližji knjigi, ki jo je pripravila Javna agencija za knjigo ob sodelovanju RTV Slovenija ter Ministrstva za kulturo za promocijo pomena knjige ter spodbujanje obiska knjigarn in nakupovanje knjig.

Direktor javne agencije za knjigo Aleš Novak, je ob začetku kampanje povedal: »S kampanjo želimo organizatorji promovirati pomen knjige ter spodbuditi obisk knjigarn in nakupovanje knjig. Kampanjo sestavljajo TV oglasi, radijski oglas, multimedijska vsebina, plakat velikega formata ter nalepke s sloganom kampanje za knjigarne. Prvi del kampanje se bo iztekel 17. julija, načrtujemo pa njeno nadaljevanje v mesecu septembru.« Minister za kulturo dr. Uroš Grilc, dodaja: »Kot nosilci zaščite slovenske knjige kot javne dobrine posebnega kulturnega pomena za razvoj posameznika, družbe in države ter za razvoj slovenskega jezika, moramo zagotoviti temelje za maksimalno in enakopravno dostopnost slovenske knjige za vse končne kupce v Sloveniji. Zakon o enotni ceni knjige to omogoča, moramo pa se zavedati, da je del bralne kulture tudi kupovanje knjig. Brez slednjega ne bo razvoja področja, ne bo boljšega položaja avtorjev in založnikov. Zato berimo in kupujmo slovenske knjige!«

Ob tem je v. d. generalnega direktorja RTV Slovenija mag. Marko Filli, še povedal: »Nacionalni medijski servis, katerega ena od nalog je tudi predstavljanje in promoviranje slovenske kulture, spodbujanje kulturne ustvarjalnosti ter svobode umetniškega ustvarjanja in zagotavlja ustvarjanje, poustvarjanje ter posredovanje umetniških del, mora biti del tovrstnih promocijskih projektov, saj se nas sliši, vidi in bere v slehernem slovenskem domu.«

Nacionalni program za kulturo za obdobje od 2014 do 2017 na področju knjige ob številnih prednostih in specifičnosti majhnega trga definira tudi temeljne probleme tega področja, zlasti nižanje naklad knjig, relativno visoko prodajno ceno, neurejeno cenovno politiko ter padec prodaje v knjigarnah. Pri uresničevanju javnega interesa na tem področju je predvidenih več povezanih kulturno-političnih ukrepov, med njimi ukrepi za stabilizacijo cenovne politike ter promocijo kulture branja in kupovanja knjig.

Na pobudo Ministrstva za kulturo je Državni zbor februarja letos sprejel Zakon o enotni ceni knjige, ki kupcu omogoča enotno ceno knjige šest mesecev od izida ne glede na prodajni kanal. V tem smislu zakon ureja cenovno stabilnost in predvidljivost pri prodaji knjig. Med ukrepi za povečanje prodaje kakovostnih knjig in revij Nacionalni program za kulturo predvideva še izvedbo nacionalne raziskave o bralnih in nakupovalnih navadah v Sloveniji, razvoj portala Knjige na trgu, izvedbo nacionalnih kampanj

(Skupno 40 obiskov, 1 današnjih obiskov)