Evropska komisija je dne 22. oktobra objavila spodnje sporočilo za javnost.

Skupina Evropske unije na visoki ravni za modernizacijo visokega šolstva je danes objavila poročilo o novih načinih učenja in poučevanja na univerzah. Skupina, ki jo vodi nekdanja irska predsednica Mary McAleese, je oblikovala 15 priporočil (predstavljenih v prilogi), katerih glavno sporočilo je, da moramo z boljšim usmerjanjem sredstev spodbuditi razvoj in uporabo prožnejših metod digitalnega učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je pozdravila poročilo skupine: „Evropa se sooča z vse večjim številom vse bolj raznolikih študentov, zato moramo izboljšati kakovost učenja in poučevanja. Priporočila skupine so realistični in praktični napotki, kaj lahko v ta namen storimo na ravni EU in nacionalnih organov, da bi izboljšali uporabo novih tehnologij pri učenju in poučevanju. Še posebej me veseli, da bomo lahko uresničevanje priporočil skupine podprli z novim programom Erasmus+, ki smo ga začeli izvajati januarja.“

Predsednica skupine Mary McAleese, ki je ugotovitve poročila predstavila na današnjem srečanju s komisarko Androullo Vassiliou, je dodala: „Navdušena sem nad odličnimi primeri dobrih praks, s katerimi smo se srečali pri našem delu. Takšni primeri kažejo, da za čim večji izkoristek potenciala novih načinov učenja in poučevanja ni pomembna samo predanost posameznikov v visokošolskih institucijah, temveč tudi predanost in vizionarstvo vlad, ki te posameznike podpirajo. Evropa je sicer že dosegla napredek, a pri uporabi novih tehnologij na univerzah in visokošolskih zavodih še vedno zaostaja za ZDA. Unovčiti moramo svoje prednosti, kot je široka uporaba sistema kreditnih točk ECTS1, ter tako poskrbeti za priznavanje, akreditacijo in kakovost digitalnega učenja v Evropi.“

Učni viri z vsega sveta postajajo vse bolj prosto dostopni in interaktivni ter presegajo preprosta spletna predavanja. Digitalno učenje in poučevanje je mogoče bolje prilagoditi potrebam posameznih študentov, na podlagi napredka v analizi učenja pa lahko profesorji hitreje zagotovijo povratne informacije o uspešnosti študentov in opredelijo področja, na katerih je potrebno več podpore.

Digitalno zasnovane metode poučevanja se uveljavljajo tako v predavalnicah kot na spletu, saj mnoge evropske visokošolske institucije uporabljajo nove možnosti, ki jih ponuja tehnologija. A napredek je prepogosto odvisen od nekaj navdušenih posameznikov, poleg tega pa ni usklajenega strateškega pristopa znotraj institucij ali na ravni različnih držav.

Skupina na visoki ravni je na podlagi temeljite analize sedanjega stanja ter dobrih praks v EU in drugod opredelila načine za pomoč pri vpeljevanju novih tehnološko podprtih oblik izobraževanja. Skupina sicer priznava, da imajo glavno vlogo pri uvajanju sprememb visokošolske institucije same, vendar opozarja tudi na odgovornost javnih organov za spodbujanje okolja, ki bo naklonjeno spremembam.

Ozadje

Skupina na visoki ravni je začela delovati leta 2012, njen namen pa je iskanje odgovorov na najbolj pereča vprašanja na področju visokošolskega izobraževanja v Evropi. V prvem letu je svoja priporočila za izboljšanje kakovosti poučevanja in učenja v evropskem visokem šolstvu naslovila na visokošolske institucije, države članice in Evropsko komisijo.

 

Več>>

Poročilo o „novih načinih učenja in poučevanja na univerzah“

Poročilo o izboljšanju kakovosti poučevanja in učenja v evropskih visokošolskih institucijah

Program za posodobitev visokega šolstva

 

(Skupno 34 obiskov, 1 današnjih obiskov)