Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada omogočilo vstop Slovenije v PIAAC, največjo mednarodno raziskavo s področja izobraževanja odraslih za merjenje in ocenjevanja kompetenc, ki poteka pri OECD, ob podpori Evropske komisije.

V raziskavi PIAAC se s primerljivimi nalogami meri razvitost ključnih spretnosti in kompetenc. Pri tem se želi izvedeti čim več o tem, katere dejavnosti, povezane z branjem, razumevanjem in pisanjem sporočil, uporabo računalnika in drugih sodobnih pripomočkov, opravljajo odrasli v vsakdanjem življenju in kako uspešni so pri tem. Raziskava naj bi torej pokazala ‘na kakšni ravni spretnosti in kompetenc ter znanja smo’ in ‘koliko teh sposobnosti izkoristijo delodajalci’ ali ‘kako bi lahko te sposobnosti in zmožnosti prebivalstva še razvijali, pa tudi, ‘kakšen je uspeh izobraževalnega sistema’ v primerjavi s potrebami trga dela.

Raziskavo bo v Sloveniji od aprila do decembra 2014 izvajal konzorcij partnerjev (Andragoški center RS, Univerza v Ljubljani in Statistični urad RS). Za to bodo potrebovali 5000 državljank in državljanov v starosti od 16 do 65 let.

Rezultati PIAAC bodo omogočili boljše razumevanje možnosti vpliva in učinkovitosti izobraževalnega sistema: do katere mere odrasli, ki so pridobili kvalifikacijo v izobraževalnem sistemu, pridobljena znanja in spretnosti ohranjajo ali celo razvijajo, in koliko so jih sposobni uporabiti v različnih kontekstih dela in življenja.

V želji, da bi javnost čim natančneje seznanili s potekom te raziskave, nameravamo projekt, ki medresorsko povezuje različna ministrstva, podrobno predstaviti na novinarski konferenci, na kateri bodo predvidoma sodelovali:

  • MIZŠ: minister dr. Jernej Pikalo,
  • MDDSZ: ministrica dr. Anja Kopač Mrak,
  • MKO: minister mag. Dejan Židan,
  • MzIP: minister Samo Omerzel,
  • MK: minister dr. Uroš Grilc,
  • MNZ: minister dr. Gregor Virant,
  • MZ predstavnica Direktorata za dravstveno varstvo in predstavnik Direktorata za javno zdravje,
  • in predstavnik MGRT.

Novinarska konferenca bo v torek, 18. marca, ob 10.00 uri, v prostorih MIZŠ (Masarykova 16).

Vir: MIZŠ

Preberite tudi: S tiskovne konference o raziskavi PIAAC: rezultati bodo pomembni za načrtovanje resornih politik, ACS, 19. 3. 2014

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)