Na tretji petek v novembru – letos bo to 17. novembra – obeležujemo dan slovenske hrane, v vrtcih, šolah in drugih institucijah pa bo letos že sedmo leto na ta dan potekal tradicionalni slovenski zajtrk. V ta namen je bila 14. novembra 2017 v prostorih Čebelarske zveze Slovenije na Brdu pri Lukovici novinarska konferenca, na kateri so predstavniki ministrstev, pristojnih za kmetijstvo, kulturo, zdravje, izobraževanje, šport ter okolje in prostor skupaj z ostalimi partnerji pri projektu medijem predstavili pomen dneva slovenske hrane in tradicionalnega slovenskega zajtrka

Kot je na novinarski konferenci poudaril Boris Zupančič, vodja Sektorja za osnovno šolstvo na MIZŠ, je Slovenija ena izmed držav v svetu, ki namenja šolski prehrani otrok posebno skrb. Leta 2010 sprejet Zakon o šolski prehrani je prehranjevanje opredelil kot del vzgojno-izobraževalnih dejavnosti. Tradicionalni slovenski zajtrk je eno izmed orodij, s katerim vrtci in šole, otroke, posredno pa tudi starše, osveščajo o ekoloških, zdravstvenih, kmetijskih ter drugih vidikih, povezanih s pravilnim prehranjevanjem, trajnostnim pridelovanjem hrane in odnosom do narave. Slovenski vrtci in šole pomagajo staršem pri razvijanju zavesti o zdravi prehrani, zdravih prehranjevalnih navadah, kulturi prehranjevanja in odgovornem odnosu posameznika do sebe in svojega zdravja.  

TSZ 2017 3

 

Vrtci in šole svojo vzgojno-izobraževalno poslanstvo jemljejo zelo resno, saj v veliki večini vsako leto sodelujejo pri projektu slovenskega zajtrka. Organizacijske in materialne priprave zahtevajo ob takem projektu veliko angažiranost vseh sodelujočih v vrtcu in šoli, saj izvedba projekta poteka sočasno v vseh vrtcih in šolah.  

V petek, 17. novembra, na dan slovenske hrane, bo ministrica dr. Maja Makovec Brenčič zajtrkovala skupaj z učenkami in učenci na OŠ Toneta Čufarja v Mariboru. 

 

Vir: MIZŠ, 14. 11. 2017

 

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)