Prejšnji teden je Evropska Komisija objavila Innovation Union Competitiveness Report 2011, v katerem poroča tudi o napredovanju Slovenije na področju raziskav in inovacij. Ob tem ugotavlja, da bo glede trend preteklih vlaganj države in gospodarstva slovenski vložek v raziskave in razvoj (RR) leta 2020 1,99 % bruto družbenega proizvoda, kar naj bi bilo pod povprečjem EU. Ob tem Komisija poudarja, da je cilj 3 % v letu 2020, ki ga je sprejela vlada RS ambiciozen, a realen.
Upoštevati pa je treba, da je Komisija svojo napoved trenda temeljila na obsegu vlaganj v raziskave in razvoj med leti 2000 in 2007, ko je bila rast zelo nizka. V letih 2009, 2010 in 2011 smo močno povečevali celokupna javna sredstva za raziskave in razvoj. Državna proračunska sredstva (GBAORD) so se v zadnjih treh letih povečala glede na 2008 (0,51 % BDP). V letu 2009 so bila 0,68 nato 0,58 (2010, ocena) in 0,60 (2011, ocena) deleža BDP. Vseh javnih sredstev za RR je bilo predvsem zaradi povečanega deleža evropskih strukturnih sredstev bistveno več: 0,79 (2009) 0,85 (2010, ocena) in 0,96 v 2011 (ocena), vse v deležu BDP.
S tem se Slovenija približuje dolgoročnemu cilju vlaganja 1 % javnih sredstev za RR v letu 2012, ki je zapisan tudi v Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (RISS), ki jo je 25. maja 2011 sprejel Državni zbor. V tem smislu je cilj 3 % zasebnih in javnih vlaganj v raziskave in razvoj do leta 2020 postavljen več kot realistično – seveda pod predpostavko, da se bo politika krepitve razvojnih in ustvarjalnih potencialov republike Slovenije v skladu z RISS nadaljevala tudi v prihodnjih letih.
Vir: MVZT, 22. 6. 2011

 

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)