Generalna skupščina Svetovne zdravstvene organizcije je na svojem 63. zasedanju v Ženevi med drugim sprejela resolucijo o omejevanju promoviranja nezdrave hrane otrokom. Eden od ključnih razlogov za sprejem resolucije je dejstvo, da bo v letu 2010 v svetu imelo več kot 42 milijonov otrok, mlajših od 5 let, preveliko teslesno težo.

Razveseljivo je, da se je tudi Slovenija uvrstila med države, ki so na tem področju že sprejele ustrezno zakonodajo na področju zagotavljanja zdrave prehrane otrokom.

Ključni projekti, ki jih izvajajo številne vzgojno-izobraževalne ustanove so naslednji: projekt Zdrave šole, Pobuda za prehrani prijazna šola, projekt Jabolko in Šolska shema sadja. Še zlasti pa so pomembni sistemski predpisi s tega področja, kot sta Zakon o šolski prehrani in Smernice za prehranjevanje. Zakon zagotavlja kakovostno in subvencionirano prehrano otrokom ter tako omogoča dostopnost do zdrave šolske prehrane vsem, ne glede na socialni status.

Zakon o šolski prehrani poleg zagotavljanja zdrave prehrane uvaja tudi pomembno novost, saj umika avtomate za prodajo prehranskih izdelkov. S tem se Slovenija postavlja ob bok naprednim državam v svetu, ki se zavedajo celovitosti problematike tovrstnih avtomatov.

Predpisi, ukrepi in posamezni projekti, ki so bili izpeljani v Republiki Sloveniji, so primer dobre prakse, saj pozitivno vplivajo na uživanje zdrave hrane in hkrati zmanjšujejo neenakost med otroci.   

Vir MŠŠ 

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)