Minister dr. Igor Lukšič je 9. oktobra javnosti predstavil bistvene poudarke 36. Generalne konference UNESCO, na kateri sodeluje tudi slovenska delegacija in predstavil delovanje Urada Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, ki deluje pod okriljem MVZT. 

Od 25. oktobra do 10. novembra je v Parizu 36. zasedanje Generalne konference UNESCO.  31. oktobra se ga je udeležil tudi minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo dr. Igor Lukšič. Takrat je potekalo glasovanje o članstvu Palestine v tej organizaciji. Po neuspelih dolgotrajnih mednarodnih pogovorih glede možnosti, da se glasovanje v UNESCO za članstvo Palestine odloži do sprejema odločitve glede članstva Palestine v OZN, je 31. oktobra na zasedanju generalne konference Unesca vseeno prišlo do glasovanja, kjer je bila Palestina s 107 glasovi podpore sprejeta kot nova članica. Slovenija je v skladu z dosedanjo načelno politiko do palestinskega vprašanja in tudi mandatom DZ RS glasovala za sprejem Palestine v UNESCO, s čimer je podprla palestinska prizadevanja za vzpostavitev samostojne države.

Na zasedanju so potrdili slovenski predlog za ustanovitev »IZUM – Regionalnega centra za knjižnične informacijske sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti« kot Unescovega centra II. kategorije. Ta bo dolgoročno okrepil samostojnost vključenih držav (zaenkrat Albanija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Srbija, Črna Gora, Makedonija) pri razvijanju knjižničnih informacijskih sistemov in informacijskih sistemov za spremljanje rezultatov raziskovalne dejavnosti.

Na 36. zasedanju Generalne konference UNESCO so bile tudi volitve v Izvršilni odbor in pomožne organe UNESCO. Slovenija v skladu z dogovorjenimi zunanjepolitičnimi prioritetami v OZN ni kandidirala v nobenega od organov UNESCO. Podprla je vsa prizadevanja za nadaljnje reforme delovanja organizacije in racionalizacije porabe finančnih sredstev v pričakovanju, da bodo v nadaljevanju mandata generalne direktorice UNESCO Irine Bokove storjeni vsi koraki k uspešni in vidni implementaciji vseh reformnih ukrepov. V prvem delu svojega mandata je namreč postavila zelo širok okvir za reforme organizacije in prestrukturiranje posameznih področij.

Pri sprejemanju proračuna UNESCO za obdobje 2012–2013 je slovenska delegacija podprla proračun v višini 653 milijonov USD po načelu ničelne nominalne rasti. Predlagani proračun bo omogočil nadaljevanje reformnega procesa in izvedbo predvidenih programskih dejavnosti. Prav tako je podprla Unescova prizadevanja za vzpostavitev mednarodnih inštrumentov varovanja avtohtonih in ogroženih jezikov ter ohranitve zgodovinskih urbanih krajin, ki nadaljujejo aktivnosti organizacije v skladu z odločitvami 36. zasedanja Generalne konference.

Marjutka Hafner, direktorica Urada Slovenske nacionalne komisije za Unesco je o letošnji generalni konferenci dejala: »Tokratna Generalna konferenca  je sprejela odločitve, ki so potrdile reformna prizadevanja generalne direktorice, nove in sodobnejše programske usmeritve organizacije in  prioritetna področja kot so Afrika, majhne otoške države v razvoju ter države po konfliktnih situacijah in po naravnih katastrofah. Žal pa se je Unesco znašel v zadregi, saj so Združene države Amerike, zaradi izglasovanja članstva Palestine v Unesco, zadržale izpolnjevanje svojih finančnih obveznosti do organizacije. Zaradi tega so že ogroženi nekateri programi Unesco, seveda pa je vprašljivo tudi izvajanje programa za naslednje dve leti, saj članarina ZDA znaša 22 % celotnega proračuna. Ne glede na to se je Generalna konferenca odločila, da sprejme program in proračun za leti 2012–2013 v obsegu, kot je bil prvotno predlagan, vsekakor pa bodo morale države članice razmisliti, kako bi lahko z dodatnimi prostovoljnimi prispevki in mobilizacijo potencialnih donatorjev pomagale organizaciji premostiti to težavno obdobje.«

Poudarila je tudi, da je Veleposlaništvo RS v Parizu, s katerim Slovenska komisija za UNESCO tesno sodeluje, v zadnjem času vložilo veliko naporov v uspeh projektov v okviru Unescovega delovanja. »Sploh je bila ključna vloga veleposlaništva v Parizu v zvezi z vprašanji, povezanimi z vstopom Palestine v UNESCO,« je povedala Hafnerjeva.

 
Beri naprej na MVZT, 9. 11. 2011

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)