Slovenska filantropija sodeluje z ugandsko organizacijo »Sunny Skies women’s project«, v kateri so glavne aktivistke ženske. Ženske, ki skrbijo za druge ženske, ki skrbijo za svoje in tuje otroke.

Januarja so se med obiskom v Ljubljani ustavile na Osnovni šoli Majde Vrhovnik iz Ljubljane. Obojestranska želja po povezovanju se je zaključila z zavezo, da se ljubljanska šola poveže s šolo iz barakarskega naselja v Kampali (glavnemu mestu Ugande), da se vzpostavijo odnosi med otroki in učitelji ter se začne predstavitev šol, otrok, kulture, običajev ipd. Odločili so se, da bo prvi korak k odpiranju oči slovenskih otrok vizualen. V Kampali bodo pripravili predstavitveni film o šoli in poteku pouka. Naši otroci bodo tako videli, da pouk lahko poteka v čisto drugačnih razmerah, kot so jih vajeni, da si otroci želijo v šolo, ker je to vsem še vedno nedosegljivo, da je topel obrok v šoli velika nagrada idr. Seveda bodo tudi ljubljanski otroci posneli film o svoji šoli in predstavili svoj vsakdan. Potem bodo angažirani učitelji in učiteljice spodbudili učence in učenke k dopisovanju, ki pa ne bo temeljilo le na virtualnem elektronskem dopisovanju, temveč bodo spodbujali tudi ‘klasično’ pisemsko dopisovanje, ko si bodo otroci lahko fizično izmenjali fotografije in posebej za prijatelje narisane slike.

Cilj takega sodelovanja je vsekakor v tem, da se otroci spoznajo z drugimi deli sveta, odkrivajo, kaj jih povezuje in v čem so razlike, in razumejo, da smo lahko in do določne mere tudi moramo biti odgovorni za drugega posameznika. Šola bo zato otroke spodbujala tudi k solidarnosti z vrstniki iz Kampale. Možnosti je več – od zbiranja sredstev, do zbiranja šolskih potrebščin, organiziranja posebnega dneva za ugandske prijatelje idr.

Vir: Slovenska filantropija, 12. 1. 2011

(Skupno 32 obiskov, 1 današnjih obiskov)