V letu 2013 obeležuje Slovenska mreža zdravih šol že 20. obletnico delovanja. V mrežo, ki jo koordinira Inštitut za varovanje zdravja, je vključenih kar 324 šolskih ustanov. V 20-ih letih obstaja si je mreža prizadevala ozaveščati, krepiti in omogočati zdrav življenjski slog učencem, učiteljem, posredno tudi staršev ter vključevati lokalne skupnosti in druge ustanove z različnih sektorjev v promocijo zdravja v svojih okoljih.

ZdravaSola

Slovenska mreža zdravih šol se je odzivala na aktualne razmere družbenega dogajanja, na potrebe oziroma probleme šol ter sledila evropskim in nacionalnim usmeritvam promocije zdravja v šolskem okolju. Nudila je možnosti za vstop raziskav in preizkušanje preventivnih/promocijskih programov z namenom, da bi se stanje na področju zdravja naših otrok s sistematičnimi in celostnimi pristopi krepilo ter se širilo na nacionalno raven.

V teh letih nam je uspelo ustvariti trdno mrežo šol, ki povezuje naše sodelavce z zdravstvenega in šolskega sektorja. Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost , kulturo in šport sta bila vseskozi naša ključna podpornika, Inštitut za varovanje zdravja RS pa od vsega začetka nacionalni koordinator, ki so se mu od leta 2008 pridružili regijski zavodi za zdravstveno varstvo z regijsko koordinacijo šol.

Prepričanje ministrstev, da je delovanje Slovenske mreže zdravih šol koristno in potrebno ter zavzeto delo sodelavcev na šolski, regijski in nacionalni ravni, je prispevalo k temu, da se je Slovenska mreža zdravih šol v teh 20-ih letih obdržala in se iz projekta prelevil a v proces dela. Od leta 1993, ko je vstopila v Evropsko mrežo zdravih šol s svojimi 12-imi pilotnimi šolami, se je širila v letu 1998 na 121 ustanov, leta 2008 na 266 ustanov in leta 2011 na 324 ustanov (257 osnovnih šol, 60 srednjih šol, 7 dijaških domv), kar znaša kar 57 % vseh osnovnih in 45 % vseh srednjih šol. Skupaj z obema ministrstvoma si prizadevamo, da bi pozitivne izkušnje in način dela prerasli okvir Slovenske mreže zdravih šol in bi jih posvojile vse slovenske šole.

V jeseni 2013 načrtujemo Nacionalno srečanje promocije zdravja v šolskem okolju, kjer bomo obeležili 20-obletnico Slovenske mreže zdravih šol ter začrtali smernice za nadaljnje delo z vsemi ključnimi ministrstvi, ki so povezani z zdravjem naših otrok in mladostnikov.

Vir: IVZ RS, 27. 3. 2013

 

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)