Pred kratkim je potekala že četrta širitev Slovenske mreže zdravih šol v zadnjih 19 letih. Projekt podpirata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo in šport, Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) pa je nacionalni podporni center Zdravih šol.

Mreži se je v tem šolskem letu pridružilo novih 58 članic, tako da je vanjo zdaj vključenih kar 324 ustanov oziroma 52 odstotkov vseh slovenskih osnovnih šol, srednjih šol in dijaških domov. Od tega je 257 osnovih šol, kar je 57 odstotkov vseh slovenskih osnovnih šol, 60 srednjih šol kar je 45 odstotkov vseh srednjih šol in 7 dijaških domov oziroma 16 odstotkov vseh dijaških domov.

Šole, vključene v mrežo zdravih šol, se po svojih možnostih trudijo izboljševati telesno, duševno in socialno zdravje učencev, učiteljev in staršev s sistematičnim ozaveščanjem prek vsebin v učnem načrtu, različnih dejavnosti, projektov in sodelovanjem z lokalno skupnostjo ter zdravstveno službo. Šole si prizadevajo oblikovati celosten pogled na zdravje, omogočati okolje, ki podpira zdrav način življenja in dobro počutje pri vseh. Pri učencih želijo razvijati znanje, veščine, strategije, da se le-ti lahko utemeljeno odločajo v korist svojemu zdravju. Učitelji z uporabo aktivnih metod in oblik dela ter starši s poglobljenim sodelovanjem dvigujejo zavest o izboljševanju kakovostnega življenja. Številne tuje in domače raziskave namreč potrjujejo, da zdravje in uspešnost v šoli sodelujeta z roko v roki. Bolj zdravi učenci so ?dokazano namreč bolj uspešni v šoli, prav tako se učenci, ki imajo boljši uspeh, manj tvegano vedejo (HBSC, 2010).

Kaj šola pridobi z vstopom v mrežo?

  • Več znanja s področja vsebin zdravja, promocije zdravja v šolskem okolju, aktivnih metod in oblik dela, dejavnega vključevanja učencev v načrtovanje in delo šole, boljšega sodelovanja s starši, lokalno skupnostjo, zdravstveno službo in drugimi iniciativami, posledično bolj kakovostno, učinkovito in zadovoljno delo učiteljev in učencev.
  • Strokovno vodenje in podporo Inštituta za varovanje zdravja ter regijskih Zavodov za zdravstveno varstvo (usmeritve, informacije, svetovanje, gradiva za učitelje, starše in učence, strokovno literaturo, izdelane preventivne programe … ).
  • Brezplačna redna srečanja z vodji timov Zdravih šol vsaj 3-krat na leto (predavanja, strokovno vodenje, izmenjava izkušenj in primerov dobrih praks, informacije in usmeritve za delo na področju promocije zdravja v šolskem okolju, vključevanje v »rdečo nit« ).
  • Brezplačno Srečanje slovenske mreže zdravih šol (vsako leto poteka strokovno srečanje na temo »rdeče niti« oz. aktualnih vsebin, izide tudi Bilten s prispevki šol).
  • Vključevanje in seznanjanje z drugimi dejavnostmi na področju promocije zdravja (povezovanje z ZZV-ji, strokovnimi institucijami in drugimi mrežami, nevladnimi organizacijami, seznanjanje s pobudami za izboljšanje zdravja …).
  • Vključevanje v skupne programe oz. dejavnosti članic Evropske mreže zdravih šol.
  • Šole z vstopom v mrežo ne pridobijo dodatnih finančnih sredstev, ampak za svoje dejavnosti lahko kandidirajo za sredstva na različnih drugih razpisih.
  • Šole, ki bodo izpolnjevale merila, bodo vsako leto prejele potrdilo za vodjo tima Zdrave šole (ovrednoteno z 2 točkama), za sodelavce pa potrdila za aktivne člane šolskega tima (ovrednoteno z 1 točko).
  • Vstop v Slovensko mrežo zdravih šol je brezplačen, šole ne plačujejo članarine.

Več o članicah mreže, merilih za vstop in dejavnosti mreže si lahko ogledate tukaj.

Vir: IVZ, 27. 1. 2012

(Skupno 29 obiskov, 1 današnjih obiskov)