Na pobudo Ministrstva za kulturo, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Ministrstva za zunanje zadeve ter z namenom enotne promocije slovenske ustvarjalnosti v Avstriji Vlada RS ustanovi Slovenski kulturno-informacijski center v Avstriji (SKICA) na Dunaju. SKICA bo delovala v prostorih Študentskega doma Korotan na Dunaju, organizirana bo kot dislocirana enota Veleposlaništva Republike Slovenije na Dunaju.

Razlogov za ustanovitev središča na Dunaju, ki bi sistematično promoviralo slovensko umetniško in znanstveno ustvarjalnost je več. Dunaj je pomembno središče evropskega kulturnega življenja in znanstvenega udejstvovanja, eden od evropskih centrov OZN in sedež velikega števila mednarodnih znanstvenih organizacij. Posebej aktualno je dejstvo, da bo novo, intenzivnejše informacijsko-promocijsko delovanje na Dunaju zaživelo neposredno pred enoletno Evropsko prestolnico kulture 2012 v Mariboru in še petih slovenskih mestnih občinah. Osnovni namen povezave je poenotenje in izboljšanje predstavljanja slovenskih ustvarjalnih dosežkov, posledično pa bodo dosežene tudi nove sinergije pri delovanju študentskega doma in hotela Korotan.

Slovenski kulturno-informativni center (SKICA) bo skrbel za promocijo slovenske umetnosti in znanosti ter predstavljanje Slovencev na Dunaju in širše v Avstriji. Pri svojem delu bo upošteval smernice ministrstev, pristojnih za kulturo (MK), visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) in zunanje zadeve (MZZ). Ohranil in razširil bo informacijski center, čitalnico in knjižnico, na novo zasnoval programsko zasnovo galerije, se z rezidenčnim ateljejem vključil v mrežo stanovanj, ki jih MK že ima po svetu (London, New York, Berlin, Pariz) ter s stanovanji za raziskovalce omogočil daljša študijska bivanja slovenskim raziskovalcem.

Umetniški programi. V SKICI se bodo v skladu s prostorskimi možnostmi izvajali umetniški programi, predavanja, izobraževalne prireditve, literarni večeri, likovne in arhitekturne, komorne scenske predstavitve, monodramski nastopi in manjši koncerti. Za zahtevnejše umetniške programe bo SKICA vstopala v koprodukcije z drugimi dunajskimi ustanovami, pri čemer bo programsko vodstvo SKICE nastopalo kot posvetovalno in organizacijsko telo za predstavitve slovenske umetnosti v referenčnih koncertnih, gledaliških in opernih dvoranah ter galerijah na Dunaju in v širšem avstrijskem kulturnem prostoru. Program SKICE se bo vključil v celovito kulturno ponudbo Dunaja, zato mora vzpostaviti stike z vsemi pomembnimi institucijami na Dunaju in akterji kulturnega dogajanja v Avstriji.

Multi-disciplinarni programi. Vključujejo akademske dejavnosti v obliki javnih kolokvijev s poudarkom na več-disciplinarnih študijskih področjih s prisotnostjo umetniških praks.

Knjižnica s čitalnico bo delovala kot kombinacija dokumentacijskega centra o delovanju Slovencev na Dunaju, kjer se bo zbirala vsa publicistika s tega področja, ter družabnega prostora z ustrezno kavarniško ponudbo. S takšno zasnovo bo povezan kulturni program čitalnice, ki bo obiskovalce nagovarjal s predstavitvami, razpravami, predavanji, projekcijami in literarnimi večeri. Gostom bodo na voljo tudi slovenske e-knjige, e- revije in e-časopisi. Zato bo na voljo brezplačen brezžični širokopasovni dostop do medmrežja in najmanj dva računalnika za brezplačno uporabo.

Programi za otroke in mladino. Ob določenih dnevih bo poudarek v SKICI na kulturno-umetnostni vzgoji: s pripovedovanjem pravljic in zgodb, z lutkovnimi, otroškimi ali mladinskimi predstavami, delavnicami ( risanje, slikanje ipd.), srečanji z umetniki ipd.

Rezidence in bivanje. Kombinacija študentskih sob, hotelskih kapacitet, rezidenčnega stanovanja/ateljeja ter stanovanj za raziskovalce je idealna za sistematično načrtovanje bivanja študentov, predavateljev in ustvarjalcev v Korotanu, kar je eno od temeljnih programskih izhodišč SKICE.

Vir: Vlada RS, 9. 6. 2011

(Skupno 42 obiskov, 1 današnjih obiskov)