Mednarodno poročilo »Socialne determinante zdravja in dobrega počutja med mladostniki«, ki ga je izdala Svetovna zdravstvena organizacija, prinaša zadnje podatke raziskave »Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju 2010 (HBSC)« iz 39 držav Evrope in Severne Amerike. Med njimi je tudi Slovenija, kjer je raziskavo leta 2010 tretjič izvedel Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ), financiralo pa Ministrstvo za zdravje RS.

Raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC – Health Behaviour in School-Aged Children) je mednarodna študija, ki je narejena na reprezentativnem vzorcu učencev in dijakov, starih 11, 13 in 15 let. Namen raziskave je longitudinalno spremljanje vedenj, povezanih z zdravjem v šolskem obdobju, ki vsake štiri leta po skupni metodologiji poteka v 43 državah Evrope in Severne Amerike. Slovenija se je vanjo vključila v šolskem letu 2001/2002. Do sedaj je Slovenija pripravila tri publikacije z rezultati raziskave.

V primerjavi z drugimi državami slovenski mladostniki najmanj pogosto doživljajo psihosomatske simptome, a v povprečju čutijo večjo obremenitev s šolo. V primerjavi s povprečjem se slovenski mladostniki ocenjujejo kot manj zdrave in imajo v povprečju slabše prehranjevalne navade. Kljub temu so med bolj zadovoljnimi s svojim življenjem.

Publikacija: Neenakosti v zdravju in z zdravjem povezanih vedenjih slovenskih mladostnikov (HBSC 2010)

Več informacij

Vir: IVZ, 3. 5. 2012

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)