Rezultati razpisa ERC 2017 za vodilne raziskovalce (ERC Advanced Grant 2017) so bili 6. aprila uradno objavljeni. Najbolj razveseljuje dejstvo, da je med dobitniki ERC projekta tudi slovenski raziskovalec prof.dr. Roman Jerala s Kemijskega inštituta. Na razpis je prispelo kar 2167 prijav projektov in ERC je izbral za financiranje 269 najbolj obetavnih znanstvenih predlogov v skupni vrednosti 653 milijonov eurov. Le trije projekti se bodo izvajali v novejših državah članicah EU.  

Evalvacijski panel za aplikativne vede o življenju in ne-medicinsko biotehnologijo je podprl le 7 projektov, med njimi petletni projekt prof.dr. Romana Jerale z naslovom »MaCChines – Molecular machines based on coiled-coil protein origami«. Za kako izjemno znanstveno idejo z velikim potencialom gre, priča tudi dejstvo, da je ob predstavitvi rezultatov razpisa ERC izpostavil nekaj primerov bodočih projektov, med njimi so izbrali tudi projekt MaCChines. Cilj projekta bo razviti nov razred molekularnih strojev na osnovi proteinov. Pričakuje se, da bo projekt pomembno vplival na znanstvene in medicinske aplikacije, vključno z izboljšanjem tehnologij za dostavo zdravil.

Pridobljeni projekt je prvi ERC projekt v Sloveniji s širšega področja ved o življenju. Upamo, da bo ta uspešna prijava spodbudila druge slovenske znanstvenice in znanstvenike k prijavljanju na razpise ERC, saj je na tem področju izrazito manj prijav kot na drugih znanstvenih področjih. Sicer je to 4 ERC projekt za vodilne raziskovalce v Sloveniji oziroma 6 ERC projektov ne glede na karierno stopnjo prijavitelja oziroma prijaviteljice.

Znanstvena odličnost je ena izmed prioritet Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, zato skupaj z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost aktivno spodbujajo slovenske prijave na razpise ERC. Verjamejo, da lahko tudi tej vztrajni podpori pripišejo del zaslug za izboljšanje uspešnosti prijav na razpise ERC, saj od vključno leta 2015 vsako leto ena od slovenskih raziskovalnih organizacij pridobi ERC projekt. V preteklem letu 2017 kar dva, najprej prof.dr. Matevž Dular s Fakultete za strojništvo v Ljubljani grant za utrjevanje samostojne znanstvene poti, in zdaj še prof.dr. Roman Jerala za vodilne znanstvenike s Kemijskega inštituta.

Vir: MIZŠ, 6. 4. 2018

(Skupno 29 obiskov, 1 današnjih obiskov)