Na Brdu pri Kranju je potekala državna konferenca SIDRO – o socialni in državljanski odgovornosti. Barbara Kresal Sterniša je razložila namen in cilje konference. Jernej Pikalo, šolski minister, je v pozdravnem nagovoru razmišljal o ustrezni meri družbenih pravic in dolžnosti, razmerju med lokalnim in globalnim; družbeno, pedagoško in raziskovalno komponento državljanske kulture. Za konec si je izbral misel Marthe Nussbaum, ki je globalno dobro opredelila kot bogato človeško življenje in zaključil z mislijo, da ne sme biti cilj družbe čimvečji BDP, ampak čimboljše življenje državljanov.

Ana Sofia de Almeida Coutinho je predstavila evropsko mrežo Eurydice in primerjalno raziskavo o državljanski vzgoji v evropskih državah: Slovenija v dobrem izstopa po številu ur predmeta, v negativnem pa pomedpredmetni (ne)vključenosti vsebin državljanske vzgoje. Tanja Taštanoska je predstavila del raziskave, ki je primerjal države glede na umeščenost predmeta in vsebin, sodelovanje učencev in staršev pri odločanju v šoli in ocenjevanju znanja pri predmetu državljanska vzgoja.

Marjan Šimenc se je poigraval z vprašanji o smislu in zagatah šolskega ocenjevanja znanja predmeta državljanska vzgoja. Svojevrsten veter iz države z dolgoletno demokratično kulturo je prinesel Erik Amnå, navzoče pa presenetil z ugotovitvijo, da se švedsko šolstvo vse bolj privatizira.

V delavnicah so se zvrstile razprave o pouku in dejavnostih v vrtcih; oblikah soodločanja otrok, učencev in dijakov; vključujoči vzgoji in izobraževanju, glokalnosti;izobraževanju za boljšo zaposljivost. Potekala je tudi projekcija filmov in ob e-plakatih predstavitev 29 šolskih, obšolskih in projektih vrtcev.

Konferenco so zaključili z usmerjenim pogovorom omizja (panela) strokovnjakov, sklepnim povzetkom Matija Vilfana in glasbenim nastopom Trkaja, ki je odrepal venček državljansko ozaveščajočih protestov.

Vir: SIO, 11. 10. 2013

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)