Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je poslala pismo ministru dr. Igorju Lukšiču, ki začasno prevzema vodenje Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT). V pismu je ŠOS izrazil pričakovanje, da bo, kot edina reprezentativna nacionalna študentska organizacija, ostal ključen sogovornik v vseh zadevah, ki se dotikajo položaja študentov in določajo pogoje njihovega študija. Še posebej glede na to, da so študenti ključni deležniki v visokošolskem prostoru, osrednja vloga študenta v študijskem procesu pa pridobiva na pomenu tudi s prevzemanjem načel bolonjskega procesa, ki je (in bo) v zadnjem času ključno preoblikoval naš visokošolski prostor.

V pismu je ŠOS poudaril, da je z dosedanjim ministrom Gregorjem Golobičem dobro sodeloval in imel možnost aktivnega sooblikovanja visokošolskih politik. Da so študenti ne samo nujni, pač pa tudi konstruktivni partner pri oblikovanju visokošolskih strategij priča prav postopek oblikovanja in sprejemanja Nacionalnega programa visokega šolstva 2011 – 2020 (NPVŠ), kjer je ŠOS sodeloval več kot eno leto. ŠOS je tako najprej pripravil svoj dokument, vizijo slovenskega visokošolskega prostora, nato pripombe na izhodišča NPVŠ ter pripombe na samo besedilo – skozi več faz njegovega preoblikovanja.

ŠOS je sodeloval tudi pri sprejemanju številnih dokumentov in predpisov kot sta Zakon o visokem šolstvu (ZVIS-G), ki je prinesel Nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu, kjer predstavniki študentov konstruktivno sodelujejo kot člani Sveta Agencije in kot presojevalci kakovosti. ŠOS je prav tako konstruktivno sodeloval pri oblikovanju vseh Meril, ki jih je sprejela Agencija in urejajo področje kakovosti visokošolskih in višješolskih institucij pri nas.

ŠOS je sodeloval pri oblikovanju nove Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov ter pri urejanju sofinanciranja doktorskega študija, čeprav ima do Inovativne sheme v trenutni oblike nekatere pomisleke. Pozdravil je spremembe Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja, sodeluje pa tudi v razpravah o internacionalizaciji in transnacionalnem izobraževanju, ki ga moramo pri nas še implementirati.

Eden ključnih prispevkov ŠOS v zadnjem času pa je gotovo predlog Slovenskega ogrodja kvalifikacij, ki se v določenih točkah razlikuje od predloga, ki ga je pripravila ekspertna skupina.

Več o sodelovanju ŠOS, novica z dne 22. 6. 2011

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)