Študentke in študente, ki so v študijskem letu 2018/2019 študenti/tke slovenskega visokega šolstva, vabijo z izpolnjevanjem vprašalnika k sodelovanju v nacionalni študiji, s katero želijo spoznati stališča študentov o vključevanju študentov s posebnim statusom, ki imajo pri študiju kakršnekoli težave, izjemne okoliščine ali posebne potrebe in za doseganje študijske uspešnosti potrebujejo prilagoditve v izvajanju študija. Obenem želijo spoznati tudi kakšne so te težave, izjemne okoliščine ali potrebe, iz katerih bi lahko izhajala prilagoditev študija oziroma podaljšanje statusa študenta.

Raziskovalna skupina Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem in Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru

Vir: Pedagoška fakulteta UP, 23. 10. 2018

(Skupno 39 obiskov, 1 današnjih obiskov)