Na spletišču Univerze v Mariboru je dne 28. 3. 2014 objavljeno vabilo študentom k sodelovanju v projektih »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru je bila uspešna na Javnem razpisu po kreativni poti do praktičnega znanja, ki je bil objavljen Uradnem listu Republike Slovenije št. 94/2013, dne 15. 11. 2013, in pridobila 3 »študentske projekte«, ki se bodo izvajali od 17. 3. 2014 do 30. 9. 2014.

Namen javnega razpisa je z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov, in sicer z vključitvijo v projekte, ki se bodo izvajali v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z gospodarstvom. S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

PROJEKTI:

1. Uporaba vseprisotnih naprav za zaznavanje fizične aktivnosti zaposlenih (za dodatne informacije kontaktirajte izr. prof. dr. Gregorja Štiglica in doc. dr. Davida Haložana)

Cilj projekta bo razvoj prototipa, evalvacija in izdelava študije o uporabnosti mobilne aplikacije, ki bo na osnovi podatkov pridobljenih iz senzorjev v mobilnih telefonih prepoznavala aktivnost zaposlenih. Aplikacija bo uporabnike z alarmom (vibriranje, pisk) opozarjala na neprimerno stopnjo aktivnosti (npr. predolga obdobja sedenja). Dodatno bo uporabnikom ponujala takojšnjo intervencijo v obliki grafičnega prikaza vaj za razgibavanje, ki jih bo mogoče enostavno izvesti v pretežno sedečih delovnih okoljih (npr. v pisarni).

2. Ergonomski pristopi pri obravnavi starejših odraslih v institucionalnem varstvu (za dodatne informacije kontaktirajte doc. dr. Davida Haložana)

Namen projekta je s pomočjo izkušenj iz prakse ter raziskav celovito proučiti ergonomsko nepravilne pogoje dela v domovih za starejše in študentom zdravstvene nege omogočiti boljše poznavanje ergonomsko pravilnejšega izvajanja zadolžitev v svojem bodočem profesionalnem okolju ter zmanjšati posledice poškodb in povečati njihovo varnost in varnost obravnavanih pacientov. Študente bomo naučili pravilno rokovati z ergonomsko tehničnimi pripomočki in pravilnimi tehnikami transferja pri delu s starejšimi, podjetje pa bo pridobilo ustrezno in za svoje potrebe specifično usposobljen kader in ergonomsko usklajene protokole za delo s starejšimi tudi z vidika MSO.

3. Razvoj napovednih modelov za oceno možnosti rehospitalizacije pacientov v bolnišničnem IS (za dodatne informacije kontaktirajte izr. prof. dr. Gregorja Štiglica)

Namen projekta je priprava študije o spremljanju kazalnikov kakovosti in varnosti v bolnišničnem okolju, v drugi fazi se bo projekt ukvarjal s konkretno implementacijo in evalvacijo prototipa napovednega modela za oceno ogroženosti pacientov. V tem projektu želimo prikazati pomen rednega spremljanja indikatorjev kakovosti in varnosti v bolnišnicah ter prispevati k izboljšanju trenutnega stanja z razvojem prototipa napovednega modela za oceno možnosti rehospitalizacije bolnika ob odpustu iz bolnišnice.

Prijave pošljete na naslov Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, v kuverti s pripisom »Po kreativni poti do praktičnega znanja« najkasneje do ponedeljka 7. 4. 2014 do 12.00 ure.

Prijavnica

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)