Zveza aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS) je preko svojih predstavnikov sodelovala v pogovorih na MIZKŠ v zvezi s predlogom ZUJF-O (prejeli so ga 26. 11. 2012) v delu, ki spreminja zakone s področja vzgoje in izobraževanja.

ZASSS se je pogovorom pridružila na povabilo ministrstva in je svojo vlogo videla predvsem v posredovanju argumentov kvalificirane zainteresirane javnosti. Posebej so poudarjali, da poleg strokovno utemeljenih in politično odgovornih rešitev pričakujejo tudi korektno obveščanje javnosti, tako s strani sklicatelja kot tudi s strani ostalih udeležencev pogovorov.

Glavno vodilo v pogovorih so bila stališča, ki so jih objavili že v izjavi ZASSS ob predlogu varčevalnih ukrepov, 28. 3. 2012. Starši pričakujejo, da varčevalni ukrepi ne bodo posegali v kakovost vzgojno izobraževalnega procesa in ne bodo ogrozili pravic socialno šibkejših. Že objavljenim stališčem so v povezavi s predlaganimi spremembami na področju vrtcev in šolskih prevozov dodali še pričakovanje, da ob sprejemu ukrepov ne bo ogrožena varnost otrok.

Predstavniki ministrstva so pojasnili, da narava srečanj ni pogajalska, ampak gre predvsem za zbiranje informacij in mnenj deležnikov iz prakse. Tako naravo pogovorov je poleg ZASSS sprejela tudi večina drugih asociacij, ki so na sestankih sodelovale.

Pogovori so potekali na petih sestankih v obdobju od 29. 11. 2012 do 18. 12. 2012.

Ob koncu pogovorov ni bil podpisan nikakršen zavezujoč dogovor, je pa ob koncu zadnjega sestanka državna sekretarka povzela izhodišča, ki jih bo ministrstvo uporabilo pri pripravi predlogov za spremembo zakonov znotraj ZUJF-O.

Zakon o vrtcih
  • Povečanje delovne obveznosti vzgojiteljice za dve uri in pol tedensko.
  • Povečanje delovne obveznosti pomočnice vzgojiteljice za dve uri tedensko.
  • Izenačitev normativov za homogene in heterogene oddelke.
  • Možnost, da se normativ za oddelke obeh starostnih obdobij poveča za enega otroka.

Pri zadnjih dveh ukrepih veljata dva dodatna pogoja:

  • Ukrepa sta začasna in veljata do 1. septembra 2016.
  • Odločitev, da se spremenjeni normativ uporabi, je prepuščena avtonomiji vrtca oziroma ustanovitelja. Povečanje oddelkov ni obvezno.
  • Pri zadnjem ukrepu velja še dodatni izključitveni pogoj, da povečanje normativa ni možno, če za to niso izpolnjeni pogoji glede prostorskega normativa.

Že od prej je ostal predlog, da se lahko po ravnateljevi presoji v vrtec sprejme dodatnega otroka, če gre za reševanje izjemne situacije staršev, ki zaradi nenadne spremembe okoliščin (recimo pridobitve zaposlitve) nujno potrebujejo varstvo. Šlo naj bi za vključevanje enega otroka izven normativov na nivoju vrtca in ne skupine.

Predstavniki ZASSS se zvezi s predlogi povečanja delovnih obveznosti niso opredeljevali. V zvezi s predlogom, da se normativ za oddelke obeh starostnih obdobij poveča za enega otroka, pa so ves čas pogovorov opozarjali, da se mora o vplivu povečanja na kakovost dela in varnost otrok opredeliti stroka.

Zakon o osnovni šoli
Že na drugem od petih sestankov je bilo dogovorjeno, da se spremembo ZOsn v zvezi s šolskimi prevozi izvzame iz ZUJF-O.

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Ministrstvo vztraja na prvotnem predlogu skupnih šolskih okolišev v naseljih z dvema ali več osnovnima šolama in spodnjem normativu za oblikovanje oddelkov prvih razredov 24 učencev.
 

ZASSS je 20. decembra poslala na MIZKŠ dopis s stališči in predlogi v zvezi s spremembo ZOFVI. V dopisu so navedli, da ne želijo posegati v strokovne odločitve. Izrazili so pričakovanje, da bodo ukrepi oblikovani tako, da se ne bo poslabšala kakovost dela. Opozorili so, da bodo predlagane spremembe vplivale na organizacijo družinskega življenja. Del dopisa sta bila tudi dokumenta ASSLOŠ in ASSMOŠ s stališči in predlogi za izvedbeni del (podzakonske akte), povezan z načrtovano spremembo ZOFVI.

Vir: ZASSS, 7. 1. 2012

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)