Zavod RS za šolstvo vabi vse vzgojno-izobraževalne institucije (zavode  in osnovne šole s prilagojenim programom), ki izvajajo prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, da se vključijo v program Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju (sklop A).

Temeljni cilj sklopa A je razvoj in implementacija primerov dobrih praks v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Vzgojno-izobraževalnim institucijam bo program omogočil izmenjavo in širjenje izkušenj pri oblikovanju in uvajanju strategij poučevanja in spremljanja učencev za povečanje dostopnosti in enakih možnosti med šolami ter celovito podporo za uvajanje strategij, ki bodo ranljivim skupinam (otroci s posebnimi potrebami) zagotovile boljšo dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja.

Vir: ZRSŠ, 6. 10. 2015

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)