Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 28. 1. 2011 na svojih spletnih straneh in v Uradnem listu RS št. 6/2011 objavil Javno povabilo k prijavi za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013. Rok prijave je 15. 7. 2013.

Namen javnega povabila je večja dostopnost izobraževanja, povečanje splošne izobraženosti odraslih do zaključene srednješolske izobrazbe ter zaposlitvenih možnosti posameznikov. Program je namenjen odraslim, ki so v dopolnjeni starosti 25 do 64 let, pridobili višjo raven izobrazbe do vključno V. stopnje v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013.

Sofinancira se 90% upravičenih stroškov šolnin za uspešno opravljene obveznosti srednješolskega izobraževanja odraslih, po programu nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega, poklicno tehničnega in gimnazijskega izobraževanja, in sicer za:

  • opravljene obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu v posameznih šolskih letih/letnikih;
  • zaključeno izobraževanje;
  • opravljen delovodski, poslovodski ali mojstrski izpit;
  • priprave z opravljeno splošno oziroma poklicno maturo ali zaključnim izpitom;
  • diferencialne izpite;
  • opravljene obveznosti v okviru prekvalifikacije za posamezno šolsko leto po osebnem izobraževalnem načrtu;
  • opravljen maturitetni ali poklicni tečaj.

Vlagatelji lahko vloge oddajajo od dneva objave povabila do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do 15. 7. 2013.

Vir in več informacij: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 28. 1. 2011

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)