Na MVZT so objavili novico o sofinanciranju podiplomskega študija. Le-ta predstavlja intelektualni vrh visokošolskega študija, zato želijo v naslednjih letih izboljšati kvaliteto in povečati rast študentov doktorskega študija, pri tem pa ga ustrezno profilirati in prilagoditi novi strukturi visokošolskega študija.

V pripravljajočem NPVŠ bodo še izraziteje izpostavili vlogo doktorskega študija ter harmonizirali vse sheme sofinanciranja doktorskega študija. Država bo v bodoče zaradi zagotavljanja ustreznega števila raziskovalcev in obnove kadrov financirala stroške doktorskega študija določenemu številu kandidatov, ostali doktorski kandidati pa si bodo šolnino krili sami v celoti.

V novi tri stopenjski strukturi visokošolskega študija podiplomski študij sestavljata 2. in 3. stopnja. Študij magisterija znanosti se s študijskim letom 2009/10 izteka in vpis vanj ni več mogoč. Magistrski študij (2. stopnja) se od leta 2007 financira v okviru študijske dejavnosti visokošolskih zavodov za študente rednega študija, ki še nimajo dosežene te ravni izobrazbe. (So)financiranje doktorskega študija pa je urejeno preko shem mladih raziskovalcev, ki jo vodi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) ter sheme mladih raziskovalcev iz gospodarstva, ki teče preko Tehnološke agencije Slovenije (TIA).

Ministrstvo za študijsko leto 2010/11 v sodelovanju z univerzami pripravlja novo shemo za sofinanciranje doktorskega študija (iz sredstev Evropskega socialnega sklada). kjer se doktorskega študenta obravnava kot raziskovalca ter podpira motiviranega posameznika, ki bo v program raziskovalnega dela vključil raziskovalno delo v povezavi z gospodarstvom oziroma reševanjem aktualnih družbenih izzivov, ne glede na znanstveno vedo. V obdobju 2010-2013 je za shemo predvidenih 22 mio EUR v okviru operativnega programa razvoja človeških virov, prednostne usmeritve 1.3 Inovativne sheme za povezovanje študija s potrebami gospodarstva oz. prispevek k trajnostnemu razvoju družbe. Kandidat bo v shemo vstopil za celotni čas študija, kar je prednost v primerjavi z dosedanjo shemo sofinanciranja podiplomskega študija, ki se je začela razpisovati v študijskem letu 1998/99 s sprejetjem vladnega Sklepa o sofinanciranju podiplomskega študija. Po tej shemi, ki se s študijskim letom 2009/10 zaključuje, so se visokošolskim zavodom za tekoče študijsko leto odobravala sredstva za podiplomski študij (magisterij znanosti in doktorski študij) za eno leto, za vse študente, vpisane na študijskih programih, ki so izpolnjevali pogoje za sofinanciranje. Ob tem poudarjajo, da noben študent ni imel zagotovila oz. ni pridobil sofinanciranja za celotni čas študija. V okviru vseh treh shem (mladih raziskovalcev in nove sheme) je predvideno letno sofinanciranje doktorskega študija okrog 600 novih kandidatov.

Celotna novica: MVZT, 24. 8. 2010

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)