Na zaključni konferenci programa »Sofinanciranje praktičnega usposabljanja z delom 2008-2010«, ki jo je pripravil Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport, so bili predstavljeni rezultati programa, v okviru katerega je bilo za sofinanciranje nastalih stroškov plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma višješolskega študenta zaključnih letnikov odobrenih 2.136.900,00 EUR.

V okviru programa so bili objavljeni trije javni razpisi za šolska oz. študijska leta 2008/2009, 2009/2010 in 2009/2010 z namenom sofinanciranja nastalih stroškov plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma višješolskega študenta zaključnega letnika. Vlagatelji so med drugim morali izpolnjevati tudi pogoj glede zadostnega števila ur praktičnega usposabljanja z delom in imeti sklenjeno pogodbo za ustrezno šolsko oz. študijsko leto.

Višine dodeljenih spodbud  so bile: za vajenca ali dijaka triletnih poklicnih šol: 1.000 EUR, za dijaka štiriletnih strokovnih šol: 550 EUR (275 EUR na letnik), za višješolskega študenta: 1.000 EUR (500 EUR na letnik).

Vir, kontakt in več informacij: MŠŠ, 15. 9. 2010

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)