Javni razpis je namenjen sofinanciranju stroškov raziskovalnega dela doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike ali medicine v tujini v letu 2014 in 2015. Raziskovalno sodelovanje v tujini se mora pričeti med vključno 1. 10. 2014 in 30. 9. 2015 in trajati vsaj 90 dni.

Polni naziv razpisa: Javni razpis sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini v letu 2014 (186. JR)

Objava: 12. 12. 2014 (Ur. l. RS, št. 89/14)

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najkasneje do vključno 18. 9. 2015

Vrednost razpisa: 350.000,00 EUR

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov do 8-mesečnega neprekinjenega raziskovalnega dela doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike ali medicine v tujini v letih 2014 in 2015, in sicer:

A. doktorskih študentov, ki jih na raziskovalno delo v tujino napoti delodajalec,

B. doktorskih študentov s statusom študenta.

Raziskovalno sodelovanje tujini se mora pričeti med vključno 1. 10. 2014 in 30. 9. 2015 in trajati minimalno neprekinjeno 90 dni.

Višina sofinanciranja: Višina sofinanciranja se določi glede na državo ali kraj, v kateri raziskovalno sodelovanje poteka, in znaša 800 EUR, 1.000 EUR ali 1.300 EUR za vsak dopolnjen mesec raziskovalnega sodelovanja.

Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vidno označene z napisom »za 186. javni razpis«.

VIR: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 12. 12. 2014

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)