Vlada RS je na seji 24. septembra 2009 dala soglasje k Letnemu poročilu Univerzitetnega centra za evro-sredozemske študije za leto 2008. Na predlog sveta zavoda je določila, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2008 v višini 1.941,61 EUR prenese v leto 2009 za namene uresničevanja dejavnosti v letu 2009.

Center EMUNI je javni zavod, ki je bil ustanovljen v oktobru 2007. Njegova prva naloga je bila pripraviti vse potrebno za ustanovitev Evro-sredozemske univerze s sedežem v Republiki Sloveniji. V letu 2008 je Center EMUNI pripravil vse pravne podlage za ustanovitev Evro-sredozemske univerze. Novembra 2008 je v Barceloni potekala konstitutivna seja skupščine Evro-sredozemske univerze, na kateri sta bila sprejeta ustanovitveni akt in statut. Izvoljeni so bili organi univerze. K soustanoviteljstvu je pristopilo 115 univerz, zvez univerz, visokošolskih oz. raziskovalnih zavodov iz 32 držav Unije za Sredozemlje. Evro-sredozemska univerza je bila v sodni register vpisana februarja 2009.

V letu 2008 je Center ustanovil Evro-sredozemsko univerzitetno ustanovo, katere glavni namen je bil pridobivanje sredstev za Evro-sredozemsko univerzo. Postal je eden od soustanoviteljev Evro-sredozemske univerze.

Za namen prepoznavnosti in uveljavljanja Evro-sredozemske univerze so bili med drugim zasnovani in izvedeni: poletna šola, konferenca o visokem šolstvu, izdaja znanstvene revije. Izvedeni so bili bilateralni obiski v Grčiji, Tunisu in Izraelu. Kot soorganizator je Center EMUNI sodeloval pri konferencah CREMO v Grčiji, UNIMED v Tunisu in MIC v Barceloni.

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)