Vlada je na seji 27. maja dala soglasje k vsebini razpisov za vpis na magistrske in doktorske študijske programe oz. študijske programe 2. in 3. stopnje.

40. člen Zakona o visokem šolstvu določa, da morajo visokošolski zavodi objaviti razpisa za vpis v podiplomske študijske programe najmanj štiri mesece pred začetkom študijskega leta (to je do konca maja 2010). O vsebini razpisa si morata javni visokošolski zavod in zasebni visokošolski zavod za koncesionirane študijske programe pred objavo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.

Vpisna mesta v magistrske študijske programe za študijsko leto 2010/2011 razpisujejo vsi štirje javni visokošolski zavodi: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu ter pet zasebnih visokošolskih zavodov za študijske programe, za katere so (v skladu s 47. členom ZViS) pridobili koncesijo za opravljanje javne službe v visokem šolstvu. 

Za magistrski študij (2. stopnjo) je na 146 študijskih programih (od tega je osem  študijskih programov koncesioniranih na zasebnih visokošolskih zavodih) razpisanih skupaj 9.593 mest za vpis v 1. letnik, in sicer 64% oziroma 6.124 mest za redni študij in 3.469 za izrednega.

Vlada je dala soglasje tudi k razpisu doktorskega študija na vseh treh javnih univerzah. Skupaj bodo ponudile 2.333 mest za vpis v 1. letnik doktorskih študijskih programov in dodatno še 521 vpisnih mest po merilih za prehode, od tega 155 mest za doktorske študijske programe, akreditirane pred 11. 6. 2004. Pri tem bi radi poudarili, da so se ‘prejšnji’ študijski programi za pridobitev magisterija znanosti iztekli, v študijskem letu 2009/2010 se zadnjič izvaja 2. letnik. Vpis v te študijske programe ni več mogoč.

Več MVZT…

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)