Vlada RS je na dopisni seji dala soglasje k razpisom za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2011/2012 na vseh treh javnih univerzah: Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru in na Univerzi na Primorskem. Za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije je predlaganih 2.180 mest za vpis v 1. letnik doktorskih študijskih programov tretje stopnje in dodatno še 421 za vpis v višji letnik po merilih za prehode. Skupno torej 2.601. Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce pa je predlaganih 343 mest za vpis v 1. letnik doktorskih študijskih programov tretje stopnje ter 73 mest po merilih za prehode v višji letnik.

Soglasje ne vključuje vpisnih mest za doktorska študijska programa Management Fakultete za management Univerze na Primorskem in Inovativni turizem Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, ker programa še nista akreditirana in vpisana v razvid visokošolskih zavodov. V soglasju tudi ni vključen doktorski študijski program Informacijska družba Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ), ker fakulteta nima dovolj lastnih znanstveno-raziskovalnih kapacitet, ki predstavljajo v skladu z Zakonom o visokem šolstvu ključno komponento za izvedbo doktorskega študija.

Vlada je na dopisni seji sprejela tudi sklep o popravku Sklepa o soglasju k razpisom za vpis v magistrske študijske programe v študijskem letu 2011/2012. Z njim je za programe, ki so še v postopku akreditacije, sklenila, da se lahko ti pogojno razpišejo in izvajajo le, če bodo programi akreditirani in vpisani v razvid visokošolskih zavodov do začetka prijavnega postopka.

Vir: MVZT, 1. 6. 2011

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)