Vlada je dala soglasje k imenovanju Alenke Kovšca za direktorico javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Vlada RS je na 137. redni seji dala soglasje k imenovanju Alenke Kovšca za direktorico javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti, za mandatno dobo 4 let od 1. 10. 2011 dalje z možnostjo ponovnega imenovanja.

Svet centra je dne 11. 3. 2011 v Uradnem listu RS, št. 17/2011 objavil razpis za delovno mesto direktorja CŠOD, na katerega je prispelo 8 vlog. Razpisna komisija je ugotovila, da je 5 vlog popolnih. Vseh 5 prijavljenih kandidatov je bilo povabljenih na predstavitev programa dela za mandatno obdobje na sejo sveta dne 12. 5. 2011. Po zaključku predstavitve je svet ugotovil, da so izmed petih kandidatov 3 kandidati primerni za direktorja.

Na nadaljevanju seje, ki je bila dne 26. 5. 2011, je svet zavoda s tajnim glasovanjem s 7 glasovi za in 1 vzdržanim glasom izvolil Alenko Kovšco za direktorico CŠOD za mandatno obdobje 4 let od 1. 10. 2011 dalje.

Alenka Kovšca je svojo profesionalno pot na področju vzgoje in izobraževanja začela v Kranju kot svetovalna delavka na osnovni šoli, kasneje kot strokovna delavka na področju socialnega varstva, skrbstva in šolstva. Bila je zaposlena tudi na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Kopru.

V mandatu 2000 – 2004 je bila državna sekretarka na MDDSZ za področje družine. Od leta 2004 je bila ravnateljica na OŠ Cirila Kosmača Piran. V mandatu sedanje vlade opravlja delo državne sekretarke na Ministrstvu za šolstvo in šport.

Vir: Vlada RS, 2. 6. 2011

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)