Vlada RS je na današnji seji odločila, da kot kupec sklene z Univerzo v Mariboru kupoprodajno pogodbo o  nakupu nepremičnine – poslovne stavbe in njej pripadajočih zemljišč na Prešernovi 17 v Mariboru, v katerih se nahaja IZUM. Ministra Gregorja Golobiča je vlada pooblastila za podpis omenjene kupoprodajne pogodbe.

Vlada bo tako odkupila solastniški delež Univerze v Mariboru v poslovni stavbi v kateri je solastnik tudi IZUM.. Ker je trenutni ključni problem skupno lastništvo dveh institucij nad poslovno stavbo in dvoriščem, kar ovira širitev dejavnosti IZUM, se je vlada odločila odkupit solastniški delež Univerze v Mariboru. S tem bo storjen prvi korak k nadaljnjim ukrepom, ki bodo omogočili nemoteno izvajanje vseh dejavnosti IZUM.

Kupnina bo znašala 3.060.000,00 evrov, v ceno je že vključen davek na promet z nepremičninami. MVZT bo takoj po odkupu solastniškega deleža nepremičnino skladno z določili Uredbe o stvarnem premoženju države pokrajin.

 

Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 56. seji, 26. novembra 2009

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)