V Šoli za ravnatelje za šolsko leto 2021/2022 razpisujejo naslednje programe:

Program Razpisi za šolsko leto 2021/22
Pred začetkom ravnateljevanja: Šola za ravnatelje in ravnateljski izpit zaključeno
Začetek ravnateljevanja: Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem odprto do 13. 9. 2021
Za ravnatelje: Mreže ravnateljev za razvoj vodenja zaključeno
Za učiteljske/vzgojiteljske zbore: Mreže učečih se šol in vrtcev odprto do 13. 9. 2021
Za ravnatelje: Svetovanje ravnateljem na pedagoškem področju Odprto
Za ravnatelje: Tematske delavnice čez celo šolsko leto
Za ravnatelje: Spletne strokovne razprave čez celo šolsko leto
Za ravnatelje: Jesenska srečanja ravnateljev september in oktober 2021
Za pomočnike ravnateljev: Srednje vodenje – (P)ostani uspešen »srednji« vodja oktober 2021
Za ravnatelje: Nadaljevalni program šole za ravnatelje december 2021
Za učiteljske/vzgojiteljske zbore: Do kakovosti s samoevalvacijo december 2021
Za ravnatelje: Usposabljanje za mentorje januar 2022
Za pomočnike ravnateljev: Strokovni posvet pomočnikov ravnateljev januar 2022
Za ravnatelje in strokovne delavce: Znanstveni posvet Vodenje v izobraževanju razpis za prispevke: oktober 2021
prijava na konferenco: marec 2022

Vir in več informacij: ŠR, junij 2021

(Skupno 447 obiskov, 1 današnjih obiskov)