Na spletišču Pedagoškega inštituta je dostopna revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja Šolsko Polje.

 

V številki 1-2 letnika 2014  z naslovom Od otroštva do novejših strategij šole in znanosti, ki sta jo uredila Eva Klemenčič in Oliver Ilievski, med drugim lahko berete :

I UVODNIK

Eva Klemenčič

  • Pomembne teme v slovenskem in evropskem polju vzgoje in izobraževanja

 

II POUK IN ZNANJE

Janez Justin†, Maja Zupančič in Mojca Rožman

  •  Učinek izboljšave besedila v učbenikih geografije na dosežke pri preizkusu znanja: primerjava visoko in nizko uspešnih učencev pri predmetu

Marija Javornik Krečič, Tina Rutar Leban in Polona Kelava

  • Značilnosti pouka v srednjih strokovnih in poklicnih šolah z vidika učiteljev in dijakov

III AVTONOMIJA IN JAVNOPOLITIČNO UČENJE

Dejan Hozjan

  • Konceptualizacija pojavnih oblik avtonomije v javnem šolskem prostoru

Urška Štremfel, Mojca Štraus in Damjan Lajh

  • Sprejemanje rezultatov PISA 2009 v Sloveniji skozi prizmo javnopolitičnega učenja

IV OSIPNIKI

Simona Bezjak

  • Ponovno vključevanje zgodnjih osipnikov za uspeh v šoli: zadovoljevanje potreb mladih z alternativnimi pedagoškimi pristopi

Bénédicte Halba

  • Volunteering – an alternative pedagogical strategy to combat Early School Leaving and to enhance Success at School

 

V JEZIK V VISOKEM ŠOLSTVU IN EPISTEMOLOGIJE

Polona Pečnik

  • Jezikovni položaj v raziskovalni in pedagoški dejavnosti Univerze v Ljubljani

Valerija Vendramin

  • Kazalniki ospoljenih neenakosti: omejitve spolno občutljivih kazalnikov v kontekstu kompleksnosti vzgoje in izobraževanja

Taja Kramberger

  • Nacionalsocialistična koncepcija znanosti in morilska govorica
(Skupno 32 obiskov, 1 današnjih obiskov)