Skupnost občin Slovenije je bila s strani občine članice opozorjena, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport letos prvič šolam poslalo IOP obrazce na stanje 31. 12. 2013, v katerem pa ni izkazanih sredstev za izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij. V kolikor šole v ta obrazec ne bodo dodatno dopisale sredstev potrebnih za izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij, ne bodo imele možnosti ta sredstva terjati od MIZŠ.

Občine opozarjajo in naprošajo, da čim prej obvestijo vse osnovne in glasbene šole, da v IOP obrazcu navedejo terjatev do MIZŠ za izplačilo plačnih nesorazmerij. Občina, ki jih je obvestila, predlaga, da šole pravilnosti salda, ki ga v IOP obrazcu navaja MIZŠ, ne potrjujejo.

Vir: Skupnost občin Slovenije, 27. 1. 2014

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)